Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne Ciechaniewicz

 • szt.
 • 57,50 zł / szt.

Autorzy: Wiesława Ciechaniewicz, Elżbieta Grochans, Ewa Łoś

Rok wydania: 2014 Warszawa

Nr wydania: 1- 5 dodruk

ISBN: 9788320048582

Okładka: miękka    Liczba stron: 230

Wymiary: 23,5x16,5x1,2cm    Waga: 0,38
 


Uwaga! Publikacja Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne została zamieszczona w wykazie obowiązkowej literatury dla specjalizacji w  dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek oraz  specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

W podręczniku przedstawiono szczególnie te informacje które mogą mieć praktyczne znaczenie przy wykonywaniu wstrzyknięcia: śródskórnego, podskórnego, domięśniowego, dożylnego i dotętniczego. Autorki publikacji podkreślają również istotny problem dotyczący zastosowania przy wstrzyknięciach odpowiedniego sprzętu oraz postępowania ze sprzętem po wykonaniu wstrzyknięć. Jeden z rozdziałów książki poświęcono omówieniu zasad i techniki podawania krwi we wlewie. Ponadto omówiono zasady wykonywania nakłucia tętnicy.

W pierwszym rozdziale publikacji zaprezentowano problematykę uprawnień pracowników ochrony zdrowia do wykonywania wstrzyknięć:

 1. śródskórnych,
 2. podskórnych,
 3. domięśniowych,
 4. dożylnych,
 5. do jam ciała:
 • dostawowe,
 • dokanałowe,
 • dosercowe.

W poszczególnych rozdziałach publikacji omówiono poniżej wymienione zagadnienia:

 • cel i rodzaje wstrzyknięć,
 • opisano sprzęt do wykonywania wstrzyknięć:
 1. igły,
 2. strzykawki,
 3. ampułko - strzykawki,
 4. aparaty do przetoczeń,
 5. kaniule do wkłuć dożylnych,
 6. pompy infuzyjne,
 • oraz opisano zasady postępowania z odpadami medycznymi powstającymi w przebiegu wykonywania wstrzyknięć,
 • wstrzyknięcia śródskórne - próby uczuleniowe, szczepienie BCG,
 • wstrzyknięcie podskórne - podawanie insuliny, leków przeciwbólowych, także we wlewie ciągłym, szczepienia ochronne,
 • wstrzyknięcia domięśniowe - miejsca wkłucia, przeciwwskazania, powikłania,
 • nakłucia żylne - miejsca nakłucia, procedura nakłucia, pobieranie krwi, pobieranie krwi na oznaczenie grupy krwi, na OB, na oznaczenie układu krzepnięcia krwi, morfologii,
 • wstrzyknięcia  dożylne - podawanie dożylne środków cieniujących, wlew ciągły,
 • żywienie pozajelitowe - wskazania, procedura zakładania kaniuli do żyły centralnej, pomiar OCŻ,
 • przetaczanie krwi - zasady postępowania, procedura, uregulowania prawne,
 • pobieranie krwi włośniczkowej do badania gazometrycznego, morfologii, poziomu glukozy,
 • nakłucie tętnicy.

Na zakończenie publikacji zamieszczono 50 zadań sprawdzających wraz arkuszem odpowiedzi. 

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).