Umiejętności pielęgniarskie. Katalog Check-List (materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa)

  • szt.
  • 57,50 zł / szt.

Pod redakcją: Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda

Rok wydania: Warszawa 2017

Nr wydania: I

ISBN: 9788320054231

Okładka: miękka    Liczba stron: 289
 


W książce zamieszczono listy kontrolne do oceny prawidłowości wykonania procedur: pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Konstrukcja check-list ułatwia opanowanie wielu, niekiedy trudnych czynności i zadań zawodowych. Każda lista kontrolna zawiera kryteria oceny poprawności wykonania umiejętności oraz przyporządkowane jej punkty. Wśród nich wskazano tzw. punkty krytyczne, czyli takie czynności, które student musi bezwzględnie zrealizować poprawnie. Przy błędnym wykonaniu zagrożone może być życie lub zdrowie pacjenta.