Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Łepecka- Klusek

 • szt.
 • 84,70 zł / szt.

Autor: Celina Łepecka- Klusek

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 2 uaktualnione

ISBN13: 9788320041309

Okładka: miękka    Liczba stron: 420

Wymiary: 23,5x16,5x2,0cm    Waga: 0,61
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie obowiązkowej literatury  specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych oraz specjalizacji dla położnych: w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego.

Pierwszy rozdział podręcznika "Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii" został poświęcony zagadnieniom związanym ze zdrowiem i płodnością kobiety. Kolejne trzy rozdziały to problematyka dotycząca ciąży, porodu oraz połogu. W piątym rozdziale omówiono kwestie związane z noworodkiem, szczególnie w kontekście opieki pielęgniarskiej. Natomiast wybrane zagadnienia z patologii ciąży to VI rozdział podręcznika, w którym podkreślono znaczenie działań edukacyjnych oraz w zakresie promocji zdrowia, które są w kompetencji pielęgniarek i położnych. Natomiast ostatni siódmy rozdział podręcznika został poświęcony zagadnieniom związanym z ginekologią i znaczeniu roli pielęgniarek i położnych w tej dziedzinie medycyny. Autorzy podręcznika w przedmowie podkreślają, że koniecznością jest stałe podnoszenie jakości usług pielęgniarskich także poprzez zmiany w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych. Temu ma także służyć niniejsza publikacja.

W każdym omawianym zagadnieniu, któremu poświęcono konkretny rozdział publikacji zamieszczono na wstępie cele operacyjne rozdziału, natomiast na zakończenie umieszczono ćwiczenia sprawdzające. W książce zamieszczono liczne ryciny i zdjęcia. Podręcznik składa się z siedmiu działów:

 1. opis okresów życia kobiety, zadania położnej związane z opieką nad kobietą w okresie dojrzewania, dojrzałości płciowej oraz przekwitania,
 2. objawy ciąży, badanie kobiety w ciąży, obliczanie terminu porodu, opieka profilaktyczna nad kobietą w okresie ciąży, odżywianie kobiety ciężarnej,
 3. objawy początkujące akcję porodową, przyjęcie rodzącej do szpitala, badanie położnicze, monitorowanie płodu oraz czynności skurczowej macicy, poród przedwczesny, poród operacyjny i zabiegowy, cięcie cesarskie,
 4. połóg i jego okresy, zadania położnej w połogu fizjologicznym, zasady organizacji oddziału położniczo - noworodkowego, karmienie piersią, zakażenie połogowe,
 5. postępowanie z noworodkiem, zabiegi pielęgnacyjne w pierwszych 12 godzinach życia, skala Apgar, Dubowitza, Ballard, metoda kangura, szczepienia ochronne noworodka, testy przesiewowe, wypis noworodka do domu,
 6. patologia ciąży:
 • krwawienie z dróg rodnych,
 • poronienia,
 • opieka nad kobietą po stracie ciąży,
 • konflikt serologiczny,
 • stan przedrzucawkowy.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).