Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej Kędziora - Kornatowska

 • szt.
 • 115,90 zł / szt.

Redakcja naukowa: Kornelia Kędziora - Kornatowska, Marta Muszalik, Edyta Skolmowska

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1 - 1 dodruk

ISBN: 9788320049220

Okładka: miękka    Liczba stron: 398

Wymiary: 23,5x16,5x2cm    Waga: 0,59
 


W pierwszej części publikacji "Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej" zaprezentowano organizację opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi oraz niepełnosprawnymi. Natomiast w części zasadniczej poruszono szczegółowe zagadnienia w zakresie pielęgniarstwa w opiece długoterminowej. Autorzy publikacji w przedmowie podkreślają fakt, że podjęto także specjalistyczne zagadnienia dotyczące opieki nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, chorymi w stanie apalicznym oraz  opieki długoterminowej nad dziećmi. Jeden z rozdziałów poświecono omówieniu specyfiki opieki długoterminowej nad chorymi umysłowo upośledzonymi oraz uzależnionymi. W książce zaprezentowano także zagadnienia związane z opieką długoterminową w warunkach domowych oraz profilaktyką i leczeniem odleżyn. Ostatnią część publikacji stanowią aneksy zawierające wzory dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki opieki długoterminowej:

 1. wywiad pielęgniarski,
 2. skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,
 3. karta kwalifikacji pacjenta do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,
 4. karta czynności pielęgnacyjnych dla ZOL i ZPO,
 5. karta czynności pielęgnacyjnych dla pielęgniarki opieki długoterminowej,
 6. diagnoza pielęgniarska,
 7. karta zleceń lekarskich,
 8. karta obserwacyjna,
 9. karta profilaktyki i leczenia odleżyn / ran przewlekłych,
 10. indywidualna karta usprawniania,
 11. karta obserwacji fizjoterapeuty,
 12. karta diagnozy pacjenta dla potrzeb terapii zajęciowej,
 13. karta logopedyczna,
 14. karta psychologiczna,
 15. karta czynności opiekuńczych,
 16. karta zmiany pozycji ciała.

Natomiast w zakresie standardów i procedur pielęgniarskich w obszarze opieki długoterminowej w publikacji zamieszczono standard organizacji pracy wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym. Poruszono w publikacji zagadnienie dotyczące metod oceny potrzeb i sprawności funkcjonalnej pacjentów w kontekście:

 • potrzeb egzystencjonalnych,
 • potrzeby prokreacji,
 • potrzeb funkcjonalnych,
 • potrzeb społecznych,
 • potrzeb psychicznych. 

Na zakończenie poszczególnych rozdziałów zamieszczono pytania sprawdzające oraz piśmiennictwo dotyczące omawianej problematyki.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).