Pielęgniarstwo ratunkowe Kózka

 • szt.
 • 124,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Maria Kózka, Barbara Rumian, Marek Maślanka

Rok wydania: 2013 Warszawa

Nr wydania: 1 - 2 dodruk

ISBN13: 9788320043075

Okładka: miękka Liczba stron: 476

Wymiary: 23,5x16,5x3cm Waga: 0,78
 


Publikacja „Pielęgniarstwo ratunkowe” została wydana w 2013 roku. Jest to wydanie pierwsze tego podręcznika. Warto podkreślić, że jest to pierwsza publikacja na polskim rynku wydawniczym kierowana bezpośrednio do pielęgniarek ratunkowych. Dla ułatwienia przyswojenia omawianego materiału wykorzystano w prezentacji poszczególnych zagadnień nie tylko formę opisową ale także zestawienia w postaci tabel, schematów oraz rycin. Autorzy publikacji w przedmowie podkreślają, że książka kierowana jest do pielęgniarek wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Natomiast będzie także szczególnie przydatna dla pielęgniarek podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe w ramach kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych oraz szkoleń specjalizacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego. Należy zauważyć, że współautorami Pielęgniarstwa ratunkowego są także pielęgniarki specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, ratunkowego, kardiologicznego, chirurgicznego, zachowawczego, a także pielęgniarki oddziałowe Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i pielęgniarki koordynujące. Natomiast w skład Redakcji Naukowej wszedł pielęgniarz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, który pełni funkcję Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego.

W publikacji omówiono między innymi niżej wymienione zagadnienia, które w szczególności znajdą duże zainteresowanie wśród środowiska zawodowego pielęgniarek, które wykonuje zawód w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – podstawowe zespoły ratownictwa medycznego:

 1. kompetencje zawodowe oraz specyfika pracy pielęgniarki w zespole ratownictwa medycznego,
 2. bezpieczeństwo pracy na miejscu zdarzenia,
 3. zasady oceny stanu pacjenta (badanie fizykalne),
 4. zasady triage,
 5. postępowanie po ekspozycji zawodowej,
 6. zasady przedszpitalnego opatrywania ran,
 7. zakładanie dostępu do żył.

Drugim obszarem, którego dotyczy omawiana problematyka w kontekście wykonywania zawodu pielęgniarki to Szpitalny Oddział Ratunkowy. W tym zakresie w publikacji podjęto między innymi następujące zagadnienia:

 • specyfika pracy i zadań pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 • zasady oceny i segregacji oraz monitorowania pacjentów,
 • zakresu kompetencji pielęgniarki do wykonywania diagnostyki laboratoryjnej.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).