Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

  • szt.
  • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Krystyna de Walden-Gałuszko, Anna Kaptacz

Rok wydania:Warszawa 2017

Nr wydania: I

ISBN: 9788320052251

Okładka: miękka    Liczba stron: 427 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nowoczesne opracowanie na temat postępowania z pacjentem u kresu życia. Publikacja jest doskonałym źródłem wiedzy dla członków interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej, a szczególnie pielęgniarek, które w tym zespole odgrywają ważną rolę, niejednokrotnie lidera. Przedstawiona wiedza dostarczy im narzędzi do sprawowania profesjonalnej opieki nad chorym i jego rodziną oraz pozwoli na kształtowanie właściwych postaw i systemu wartości. Podręcznik spełnia współczesne wymagania nauczania przed- i podyplomowego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
Książka zawiera współczesną i najbardziej aktualną specjalistyczną wiedzą z zakresu opieki paliatywnej. W książce omówiono wszystkie zagadnienia z zakresu opieki paliatywnej, m.in:: leczenie bólu przewlekłego i przebijającego, leczenie owrzodzeń nowotworowych, przetok oraz innych objawów występujących u kresu życia, zagadnienia etyczne, psychospołeczne, duchowe, specyficzne dla opieki paliatywnej. Publikacja niezbędna dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek pracujących w zawodzie.