Pielęgniarstwo neurologiczne Jaracz

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  • Dostępność: Jest  (858 szt.)
  • szt.
  • 99,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Krystyna Jaracz, Wojciech Kozubski

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1 - 2 dodruk

ISBN: 9788320049053

Okładka: miękka    Liczba stron: 445

Wymiary: 23,5x16,5x2,7cm    Waga: 0,71
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek oraz w wykazie literatury obowiązkowej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa neurologicznego dla pielęgniarek.

"Pielęgniarstwo neurologiczne jest dziedziną koncentrującą się na chorym, u którego w następstwie zaburzeń układu nerwowego wystąpiły lub mogą wystąpić problemy fizykalne, psychologiczne i społeczne". W taki sposób, autorzy podręcznika w przedmowie do omawianej publikacji, określają specyfikę pielęgniarstwa neurologicznego. Podkreślają również, konieczność znajomości podstaw neuropatologii, patomechanizmów i symptomatologii chorób układu nerwowego oraz możliwości powikłań klinicznych i pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę wykonującą świadczenia pielęgnacyjne w ramach pielęgniarstwa neurologicznego.

Podręcznik składa się z trzech zasadniczych części na które składa się 29 rozdziałów. Pierwsza część to anatomia układu nerwowego. Kolejna część publikacji została poświęcona aspektom badań neurologicznym oraz neuropsychologicznym. Tą część podręcznika kończy podrozdział poruszający problematykę specyfiki ocen: wyjściowej, bieżącej oraz porównawczej i końcowej, które stanowią elementy pielęgniarskiej oceny pacjenta neurologicznego. Ostatni zasadniczy element publikacji został poświęcony na przedstawieniu procesu pielęgnowania chorych neurologicznych w poszczególnych schorzeniach układu nerwowego. Ostatnia część tego rozdziału to omówienie zasad intensywnej terapii w chorobach układu nerwowego i roli pielęgniarki w procesie terapeutycznym obejmującym chorego w stanie zagrożenia życia.

W publikacji poszczególne schorzenia neurologiczne zaprezentowano według poniżej podanego schematu:

  1. epidemiologię danego schorzenia,
  2. patogenezę,
  3. objawy kliniczne,
  4. rozpoznanie,
  5. terapię.

Następnie opisano diagnozę pielęgniarska i plan opieki nad chorym z poszczególnymi schorzeniami zawierającą problemy i wynikające z nich cele opieki pielęgniarskiej, interwencje pielęgniarskie. Na zakończenie poszczególnych zagadnień zamieszczono pytania sprawdzające wraz z arkuszem odpowiedzi oraz piśmiennictwo.

Mariusz Mielcarek 

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).