Onkologia podręcznik dla pielęgniarek Jeziorski

 • szt.
 • 65,90 zł / szt.

Pod redakcją: Arkadiusz Jeziorski

Rok wydania:  Warszawa 2005

Nr wydania: I - 3 dodruk (2015 r.)

ISBN13: 9788320049213

Okładka: miękka    Liczba stron: 258

Wymiary: 20,5x14,5x1,8cm    Waga: 0,36
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 

Publikację poprzedza dedykacja:

PIELĘGNIARKOM

- w podziękowaniu za Ich pracę

                Autorzy

Podręcznik Onkologia podręcznik dla pielęgniarek zawiera wiele zdjęć, które są bardzo pomocne w prezentacji omawianych zagadnień. W pierwszej części omówiono zagadnienia ogólne dotyczące nowotworów oraz ich metod diagnozowania. Następnie zaprezentowano metody leczenia chorych na nowotwór, w tym leczenie chirurgiczne, radioterapię, chemioterapię oraz hormonoterapię, a także immunoterapię i bioterapię. Kolejny rozdział publikacji poświęcono omówieniu najczęstszych nowotworów, ich objawom, rozpoznawaniu oraz leczeniu. Ostatni rozdział to problematyka opieki nad pacjentem onkologicznym w kontekście pielęgniarstwa onkologicznego:

 1. specyfiki pracy pielęgniarki na oddziale chirurgii onkologicznej, z uwzględnieniem opieki pielęgniarskiej przedoperacyjnej i pooperacyjnej,
 2. roli i zadań pielęgniarki pracującej w oddziale chemioterapii oraz prawidłowego postępowania przy przygotowywaniu oraz podawaniu leków cytostatycznych,
 3. problematyki związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w oddziale radioterapii,
 4. opieki paliatywnej, szczególnie pod kątem niwelowania niepożądanych objawów somatycznych wynikających z zastosowanego procesu leczenia oraz sytuacji psychospołecznej chorego onkologicznego,
 5. bezpieczeństwa i praw dziecka chorego onkologiczne oraz jego rodziny,
 6. pracy pielęgniarki wykonującej świadczenia w ambulatorium,
 7. problemom seksualnym pacjenta,
 8. zasad żywieniowych,
 9. udziałowi pielęgniarki w rehabilitacji:
 • fizycznej,
 • psychospołecznej,
 • zawodowej.

W publikacji zamieszczono liczne zdjęcia obrazujące zmiany patologiczne w przebiegu schorzeń onkologicznych.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).