Zarządzanie w pielęgniarstwie Ksykiewicz

  • szt.
  • 99,20 zł / szt.

Pod redakcją: Anna Ksykiewicz - Dorota

Rok wydania:Warszawa 2015

Nr wydania: 1- 2 dodruk

ISBN: 9788320045949

Okładka: miękka    Liczba stron: 576

Wymiary: 23,5x16x3cm    Waga: 0,91
 Publikacja Zarządzanie w pielęgniarstwie to podręcznik dla studentów studiów magisterskich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, który został zamieszczony w wykazie literatury podstawowej specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych oraz w wykazie literatury uzupełniającej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Autorka publikacji prof. nadzw. AM dr hab. n. med  Anna Ksykiewicz - Dorota jest współautorką programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych.

Podręcznik Zarządzanie w pielęgniarstwie składa się z dwóch części:

  1. wybranych problemów nauki o zarządzaniu,

  2. ekonomiki i finansów w ochronie zdrowia.

Książka "Zarządzanie w pielęgniarstwie" to kontynuacja podręcznika "Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej". "Podstawy" to literatura dla przyszłych kierowników ochrony zdrowia, natomiast "Zarządzanie" to wydawnictwo dla osób już pełniących funkcje kierownicze.  Zarządzanie w pielęgniarstwie zostało umieszczone w wykazie literatury podstawowej specjalizacji  w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych, natomiast "Podstawy" w wykazie literatury bloku ogólnozawodowego stanowiącym element ramowego programu kształcenia we wszystkich dziedzinach  specjalizacji pielęgniarek i położnych. 

W dniu 23 kwietnia 2008 roku zdawałem egzamin państwowy w ramach specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania. Pytania - miłe zaskoczenie. Znikoma ilość pytań wymagających znajomości wiedzy encyklopedycznej. Pojedyncze pytania z systemów ubezpieczeniowych na świecie, statystyki, demografii, historii pielęgniarstwa. Brak pytań z tzw. kliniki. Pojedyncze pytania z jakości, akredytacji. Natomiast przeważająca liczba pytań dotyczyła: negocjacji, rozwiązywania konfliktów, działania organizacji, zarządzania organizacją, kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ, prawa pracy.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).