Podstawy pielęgniarstwa TOM 1 i TOM 2

 • 351,10 zł 340,00 zł / szt.
 • szt.
 • Płatność przelewem tradycyjnym, PayU - płatności elektroniczne, Płatność przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

Kupując w komplecie, płacisz mniej!

 

TOM 1

Pod redakcją: Danuta Zarzycka, Barbara Ślusarska

Rok wydania: Warszawa 2017

ISBN: 9788320053708

Liczba stron: 868  

 

Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na codzienne problemy pacjentów.

W tomie I omówiono m.in. teorie pielęgniarstwa, podstawowe koncepcje pielęgniarstwa, podstawy koncepcyjne praktyki pielęgniarskiej, podstawowe role w opiece pielęgniarskiej, zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, planowanie opieki pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych w wybranych diagnozach pielęgniarskich.

Wytyczne opieki pielęgniarskiej przedstawiono, krok po kroku, odnosząc do opisu sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz porządkując treści w tabelach, co pokazuje jak zastosować koncepcje do praktyki pielęgniarskiej.

Książka przygotowana została przez zespół Autorów wywodzących się z różnych środowisk akademickich pod redakcją naukową dr hab. n. zdr. Barbary Ślusarskiej i dr n. zdr. Danuty Zarzyckiej.

 

TOM 2

Pod redakcją: Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka, Anna Majda

Rok wydania: Warszawa 2017

ISBN: 9788320054095

Liczba stron: 1148  

 

Publikacja Podstawy Pielęgniarstwa. Tom 2. Wybrane umiejętności i procedury zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej to nowoczesne ujęcie procesu kształtowania umiejętności zawodowych. Dzięki zdobytej wiedzy pielęgniarki będą mogły reagować profesjonalnie i odpowiedzialnie na codzienne problemy pacjentów.

W poszczególnych częściach książki przedstawiono kolejno działania wynikające z bezpośrednich funkcji zawodowych. Każdy z bloków tematycznych zawiera podstawowe uwarunkowania realizacji tych działań i odniesienie do aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie. Liczne ryciny, tabele i schematy ułatwią przyswojenie wiedzy, a zamieszczone po każdej części pytania, jej sprawdzenie.

Autorzy poszczególnych rozdziałów wywodzą się ze środowisk akademickich większości uniwersytetów medycznych w Polsce, co pozwala na zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego opracowania.

Treści zawarte w podręczniku nawiązują do książki „Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej”, zwłaszcza do zawartych w nim założeń teoretycznych dotyczących pielęgnowania zindywidualizowanego, bazującego na pracy pielęgniarki z pacjentem z wykorzystaniem metody procesu pielęgnowania.

Tematyka tomu 2:

 • Podstawy działalności pielęgniarskiej na rzecz pacjenta w systemie opieki zdrowotnej
 • Pomiar i ocena parametrów funkcji organizmu
 • Kontrola zakażeń
 • Aktywność i przemieszczanie pacjenta
 • Higiena osobista pacjenta
 • Metody i techniki pielęgnowania dziecka
 • Podawanie leków
 • Zabiegi przeciwzapalne
 • Procedury diagnostyczne
 • Oddychanie
 • Równowaga płynów ustrojowych
 • Odżywianie
 • Wydalanie
 • Stosowanie opatrunków i leczenie ranoodleżyny
 • Procedury przygotowania pacjenta do samokontroli stanu zdrowia

źródło: pzwl.pl