Pielęgniarstwo kardiologiczne Kaszuba

 • szt.
 • 74,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Dorota Kaszuba, Anna Nowicka

Rok wydania: 2011 Warszawa

Nr wydania: 1- 6 dodruk (2015 Warszawa)

ISBN: 9788320047608

Okładka: miękka    Liczba stron: 306

Wymiary: 23,5x16x2,5cm    Waga: 0,5
 


Publikacja "Pielęgniarstwo kardiologiczne" zwiera rozdział poświęcony modelom opieki pielęgniarskiej nad pacjentem ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi oraz przebywającym w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej, a także pacjentem poddawanym zabiegom w pracowni radiologii zabiegowej - hemodynamiki. Każdy z wybranych modeli opieki opiera się o diagnozę pielęgniarską, cel opieki oraz katalog interwencji pielęgniarskich oraz prezentacji oczekiwanych wyników opieki. Aspekty opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach kardiologicznych zostały poprzedzone prezentacją klinicznych uwarunkowań poszczególnych jednostek chorobowych. Jeden z rozdziałów został poświęcony roli pielęgniarki w wykonywaniu badań diagnostycznych dotyczących kardiologii. W publikacji omówiono także zadania pielęgniarki w zakresie przygotowania pacjenta kardiologicznego do samoopieki. Według autorów publikacji przygotowanie pacjenta do samokontroli i samoopieki powinno obejmować przekazanie przez pielęgniarkę danych w zakresie: istoty choroby, farmakoterapii, postępowania dietetycznego, a także aktywności fizycznej oraz możliwości wykonywania prazy zawodowej.

 

Szczegółowy wykaz problematyki zawartej w publikacji:

 • epidemiologiczne uwarunkowania występowania chorób układu krążenia,
 • zapobieganie chorobom serca, poprzez eliminowanie czynników ryzyka,
 • rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjentów ze schorzeniami sercowo - naczyniowymi,
 • uczestnictwo pielęgniarki w rehabilitacji kardiologicznej,
 • rodzaje diagnostyki układu krążeniowego,
 • podstawowe zaburzenia w funkcjonowaniu układu krążenia:
 1. ostre i przewlekłe zespoły wieńcowe,
 2. niewydolność mięśnia sercowego,
 3. nadciśnienie tętnicze,
 4. zaburzenia rytmu serca,
 5. kardiomiopatie,
 6. wady serca,
 7. stany zagrożenia życia w kardiologii
 • opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym,
 • modele opieki nad pacjentem w poszczególnych jednostkach chorobowych układu krążenia,
 • model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w pracowni hemodynamiki,
 • model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem poddanym rehabilitacji kardiologicznej.

Na zakończenie każdego rozdziału podano piśmiennictwo oraz pytania sprawdzające. W zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem kardiologicznym, informacje powyższe przedstawiono w kontekście zadań:

 1. diagnostycznych,
 2. leczniczych,
 3. pielęgnacyjno - opiekuńczych,
 4. edukacyjnych

Natomiast diagnozy pielęgniarskie w wybranych jednostkach chorobowych omówiono według poniższego schematu:

 • diagnoza pielęgniarska,
 • cel opieki,
 • interwencje pielęgniarskie.

Publikacja skierowana jest nie tylko do studentów pielęgniarstwa, ale także do czynnych zawodowo pielęgniarek.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).