Continuo

Publikacja jest  adresowana do szerokiego grona praktykujących pielęgniarek i położnych, pielęgniarek–badaczy oraz nauczycieli pielęgniarstw...
Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym - wybrane zagadnienia z opieki nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej

40,00 zł
Do koszyka