Nowości wydawnicze dla pielęgniarek i położnych

Powrót bestsellera

Książka "Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach wydanie VII była od dawna wyczekiwana przez lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy innych specjalności realizujących PSO, ale także przez pielęgniarki w punktach szczepień. Dotychczasowe wydania spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem.

Książka zawiera zaktualizowane informacje

W części ogólnej omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące szczepień i szczepionek,  wyposażenia punktu szczepień oraz umiejętności personelu, przepisy prawne i zalecenia.
 
Część szczegółowa została rozbudowana o tematykę dotyczącą  chorób zakaźnych.
Całość publikacji zawiera blisko 800 aktualnych pytań i odpowiedzi. Tematyka omawianych zagadnień została uaktualniona oraz poszerzona o nowe treści i informacje. W obecnym wydaniu znajdą Państwo zarówno nowe pytania, jak i uaktualnione odpowiedzi z wcześniejszych wydań. Założeniem tej publikacji jest wsparcie lekarza w podejmowaniu i rozwiązywaniu trudniejszych decyzji w codziennej pracy z pacjentem.