Nowości wydawnicze dla pielęgniarek i położnych

W asortymencie Sklepu Pielęgniarek i Położnych można znaleźć bardzo wiele pozycji wydawniczych dedykowanych dla pielęgniarek i położnych. Książki zostały podzielone ze względu na dziedziny medycyny, praktykę zawodową czy też niezbędniki w bibliotece położnej. Poniżej prezentujemy nowości wydawnictwa PZWL, które pojawiły się w 2021 roku.

Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej

II wydanie książki Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej zostało zaktualizowane i rozszerzone oraz dostosowane do potrzeb kształcenia studentów pielęgniarstwa oraz aktualnych wymagań praktyki. Autorki przyjęły podejście bazujące na klasyfikacji NANDA-International najpowszechniejszej i systematycznie rozwijanej taksonomii diagnoz pielęgniarskich.

Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej składają się z trzech części. W pierwszych dwóch przedstawiono aktualne regulacje prawne w odniesieniu do wykonywania zawodu pielęgniarki, założenia praktyki pielęgniarskiej opartej na faktach oraz koncepcję procesu pielęgnowania. W części trzeciej przedstawiono autorskie opracowania 73 kategorii diagnoz pielęgniarskich Wszystkie diagnozy zostały uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania oraz dodano 22 kategorie diagnostyczne.

Każda kategoria diagnostyczna zawiera definicję, opis cech ją charakteryzujących oraz czynniki etiologiczne/czynniki ryzyka (patofizjologiczne, związane z leczeniem, sytuacyjne i rozwojowe), pozwalające na krytyczne i wieloaspektowe przeanalizowanie przyczyny problemu i czynników z nim powiązanych. W opracowaniu przedstawiono również krótkie opisy przypadków pacjentów wraz ze sformułowanymi diagnozami pielęgniarskimi, celem opieki, interwencjami popartymi uzasadnieniem oraz oczekiwanymi wynikami opieki.

Ta nowoczesna publikacja powinna pomóc w zrozumieniu istoty procesu pielęgnowania i doskonaleniu praktyki pielęgniarskiej.

Pod redakcją: Maria Kózka, Lucyna Płaszewska- Żywko

Rok wydania: 2021 Warszawa

Nr wydania: 2

Liczba stron: 660

ISBN: 9788320063035

Cena: 107,50 zł

Polecane produkty