Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych Dyk

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 • 48,20 zł

Autorka publikacji Badanie fizykalne w pielęgniarstwie we wstępie podkreśla, że bogaty materiał ilustracyjny powinien pomóc w opanowaniu zagadnień dotyczacych problematyki badania fizykalnego. Także układ poszczególnych rozdziałów podręcznika, które rozpoczynają się wprowadzeniem obejmującym elementarne informacje z akresu anatomii, poprzez zasady i sposób przeprowadzania badania fizykalnego, a kończące się dokumentacją w ujęciu tabelarycznym oraz pytaniami i odpowiedziami, ma na celu w sposób przystępny dla czytelnika zaprezentowanie uporządkowanego i praktycznego źródła wiedzy. Autorka podręcznika wyraża także opinię, że badanie fizyklane jest podstawowym źródłem informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Redakcja naukowa: Danuta Dyk

Rok wydania:  Warszawa 2015

Nr wydania: 1- 5 dodruk

ISBN: 9788320046656

Okładka: miękka    Liczba stron: 320

Wymiary: 23,5x16,5x1,5cm    Waga: 0,46
 Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku opłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.
 


 

Publikacja "Badanie fizykalne w pielęgniarstwie" składa się z czternastu rozdziałów. Pierwszą część podręcznika stanowią informacje ogólne w zakresie zasad oraz uwarunkowań oceny stanu zdrowia oraz zagadnienia dotyczące badania podmiotowego i przedmiotowego. Zasadniczą część książki stanowią informacje w zakresie badania fizykalnego poszczególnych części ciała: skóry, włosów, paznokci, węzłów chłonnych, głowy, szyi, klatki piersiowej, układu oddechowego i krążenia, brzucha i odbytu, narządów płciowych, układu mięśniowo - szkieletowego. Jeden z rozdziałów poświęcono problematyce elementom badania neurologicznego. Ostatni rozdział to badanie fizykalne dziecka z uwzględnieniem odrębności fizycznych i psychosomatycznych związanych z wiekiem. Na końcu publikacji zamieszczono pytania sprawdzające dotyczące każdego rozdziału oraz odpowiedzi na przedmiotowe pytania. Elementem pomocnym w ocenie stopnia przyswojenia treści zaprezentowanych w publikacji przez czytelnika, jest zamieszczenie 63 pytań testowych wraz z tabelą prawidłowych odpowiedzi.

 

W publikacji zamieszczono informacje w zakresie badania podmiotowego, celu tego badania oraz zasad jego przeprowadzania i sposobowi jego wykonania i etapy, z których powinno się to badanie składać:

 • obecny stan zdrowia,
 • przebyte choroby,
 • zgłaszanych dolegliwości,
 • wywiad rodzinny i środowiskowy.

Ponadto omówiono podstawy anatomii topograficznej ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. kierunków ciała,
 2. płaszczyzn ciała,
 3. linii ciała,
 4. jam ciała,

oraz zaprezentowano metody badania przedmiotowego w kontekście: oglądania, obmacywania, opłukiwania, osłuchiwania, a także podano katalog ogólnych zasad przeprowadzania badania przedmiotowego.

Na zakończenie każdego rozdziału, który został poświęcony badaniu przedmiotowemu poszczególnych części ciała zamieszczono pytania sprawdzające. Natomiast na końcu publikacji opublikowano odpowiedzi do tych pytań, które w sposób bardzo wyczerpujący opisują poruszane w pytaniach zagadnienia. Jest to duża pomoc w prawidłowym przyswojeniu przez czytelnika omawianej problematyki. W książce zamieszczono liczne ryciny, zdjęcia, tabele, zestawienia, które sa bardzo przydatne w czytelnym zaprezentowaniu zagadnień dotyczących badania przedmiotowego w praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).