Zarys mikologii dla pielęgniarek Krajewska - Kułak

  • szt.
  • 31,50 zł / szt.

Pod redakcją: Elżbieta Krajewska - Kułak

Rok wydania: 2005 Lublin

Nr wydania: 1

ISBN: 8389309548

Okładka: miękka    Liczba stron: 220

Wymiary: 23,5x17x1.1cm    Waga: 0,37 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Autorzy Zarys mikologii dla pielęgniarek podkreślają, że jest to pierwsza publikacja zawierająca jednocześnie treści merytoryczne dotyczące aspektów klinicznych grzybic i wiedzę i wskazówki dla pielęgniarek w zakresie profesjonalnego postępowania z pacjentem z grzybicą. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej teoretycznej przedstawiono patomechanizm, epidemiologię, etiologię, objawy oraz leczenie zakażeń grzybiczych. W praktycznej części omówiono zagrożenia grzybicze w pracy pielęgniarek, rolę pielęgniarki w rozpoznawaniu, farmakoterapii i profilaktyce grzybic. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w publikacji zaproponowano standardy postępowania pielęgniarskiego z chorym z grzybicą oraz określono rolę personelu pielęgniarskiego w zapobieganiu szerzenia się szpitalnych zakażeń grzybiczych.

Podręcznik zawiera 20 kolorowych zdjęć przedstawiających poszczególne rodzaje grzybic. Zamieszczenie zdjęć w omawianej publikacji to duża pomoc w prawidłowym rozpoznawaniu grzybic przez pielęgniarki w codziennej praktyce zawodowej.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).