Wlewy podskórne Bętkowska

 • szt.
 • 32,50 zł / szt.

Pod redakcją: Izabela Bętkowska

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1 - 2 dodruk

ISBN: 9788320043341

Okładka: miękka    Liczba stron: 56

Wymiary: 20,5x28,5x0,5cm    Waga: 0,20
 


Publikacja wlewy podskórne to nowość wydawnicza z 2012 roku. W pierwszej części przedstawiono możliwe rozwiązania w zakresie problematyki opieki nad pacjentem z trudnościami przyjmowania doustnego płynów oraz pokarmów stałych, a tym samym także leków. Następnie omówiono rys historyczny nawadniania podskórnego oraz obecne spojrzenie na ten sposób terapii. Wykazano korzyści płynące z drogi podskórnej w porównaniu z drogą dożylną, a także rodzaje płynów które można podawać poprzez wlewy podskórne. W zakresie tego zagadnienia omówiono:

 

 • objętości, które mogą być podane we wlewach podskórnych,
 • czas stosowania przedmiotowych wlewów,
 • oceny wskazań do wdrożenia omawianej metody podawania płynów,
 • zasad monitorowania stanu pacjenta,
 • przeciwwskazania do wlewów podskórnych.

 Kolejną część publikacji poświęcono na zagadnienia dotyczące podskórnego podawania leków. W tym przypadku także omówiono rys historyczny oraz zalety zastosowania tej metody podawania leków w porównaniu z innymi metodami podawania leków. W tej części książki omówiono także kwestie zasad określania dawki leków, wskazań do zastosowania omawianej metody podawania leków oraz zastosowania tej metody u chorych w stanie terminalnym. Zaprezentowano także w formie tabeli wykaz wybranych leków, które można podawać w formie iniekcji podskórnych oraz przelicznik dawek, gdyż wiele leków które są zarejestrowane jako leki do podawania dożylnego można podawać obecnie także drogą podskórną. Tą część publikacji zakończono informacjami w zakresie rodzajów rozpuszczalników stosowanych do leków podawanych podskórnie, zalecanych objętości oraz zasad w zakresie oznaczania mieszanin leków w kontekście ich zawartości i okresu ważności. Poruszono również problematykę infuzji ciągłej wlewów podskórnych z użyciem pompy automatycznej. 

Dalsza część publikacji to między innymi ilustracje prezentujące:

 1. procedurę wykonania wkłucia podskórnego w kontekście wyboru kaniuli, potrzebnego sprzętu,
 2. wyboru miejsca wkłucia podskórnego,
 3. techniki i zasad zakładania motylka,
 4. częstotliwości wymiany wkłucia podskórnego,
  powikłań i działań ubocznych,
 5. podawania preparatów ułatwiających wchłanianie płynów podawanych drogą podskórną.

Ostatnia część publikacji to zagadnienia związane z organizacją podawania wlewów podskórnych w warunkach domowych poprzez pryzmat zadań podstawowej opieki zdrowotnej oraz osób uprawnionych do wykonywania przedmiotowych wlewów. W tej części książki podano także  doniesienia z obecnie prowadzonych badań klinicznych w zakresie stosowania wlewów podskórnych oraz badań nad możliwością poszerzenia grupy leków podawanych podskórnie zakresie nawadniania drogą podskórną.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).