Szkoła rodzenia Ćwiek

  • szt.
  • 49,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Dorota Ćwiek

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN13: 9788320039498

Okładka: miękka    Liczba stron: 278

Wymiary: 23,5x16,5x1,5cm    Waga: 0,46
 


W kolejnych rozdziałach publikacji Szkoła rodzenia przedstawiono informacje dotyczące ciąży w zakresie zmian ogólnoustrojowych, higieny ciężarnej, zasad odżywiania, dolegliwości oraz zalecanych ćwiczeń. Drugi rozdział poświęcono omówieniu przygotowania do porodu w kontekście fizycznym oraz psychofizycznym. Kolejny rozdział to omówienie porodu. Rozdział ten zawiera wiele praktycznych informacji dla przyszłej matki np. o rodzajach porodu, sposobach zmniejszania bólu porodowego, roli ojca w czasie porodu. Następnie omówiono połóg pod katem zmian zachodzących w organizmie położnicy oraz prawidłowego odżywiania i ćwiczeń. Jeden z rozdziałów zawiera wiele praktycznych informacji w zakresie karmienia piersią. Natomiast ostatni rozdział poświęcono omówieniu pielęgnacji noworodka, jego rozwojowi oraz wyprawce. Książka zawiera wiele zdjęć różnych grup ćwiczeń np. przygotowujących do porodu:

  • mięśni szyi,
  • mięśni obręczy barkowej,
  • mięśni kończyn dolnych,
  • mięśni tułowia

 

oraz ćwiczeń mających za zadanie przygotowanie do akcji porodowej w zakresie odpowiedniej pozycji w poszczególnych okresach porodu.

W publikacji opisano liczne metody, które pozwalają na radzenie sobie z bólem porodowym, w tym techniki relaksacyjne oraz techniki oddechowe. Podjęto także problematykę metod farmakologicznych zmniejszenia bólu porodowego. Przedstawiono także zasady prawidłowego postępowania z noworodkiem po porodzie.

W książce opisano także zagadnienia dotyczące połogu w zakresie cofania się zmian związanych z ciążą i porodem oraz zaprezentowano na zdjęciach grupę ćwiczeń po porodzie fizjologicznym. W przedostatnim rozdziale omówiono zagadnienia karmienia piersią. Natomiast ostatni rozdział to zagadnienia związane z noworodkiem dotyczące jego rozwoju, zmian fizjologicznych w róznych etapach jego rozwoju. Zaprezentowano zdjęcia z przewijania noworodka, jego prawidłowego ubierania.

Współautorkami książki Szkoła rodzenia są położne prowadzące Akademicką Szkołę Rodzenia oraz będące nauczycielami w Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych Pomorskiej Akademii Medycznej. Autorzy książki podkreślają, że zajęcia w szkołach rodzenia dostarczają przyszłym rodzicom wielu praktycznych informacji. Jednakże w przypadku kiedy nie ma możliwości korzystania z zajęć prowadzonych w ramach szkoły rodzenia niniejsza książka dostarczy wielu informacji w zakresie przebiegu ciąży, porodu i połogu.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).