Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia Krajewska

  • szt.
  • 90,90 zł / szt.

Redakcja naukowa: Elżbieta Krajewska - Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak

Rok wydania: 2014 Warszawa

Nr wydania: 1 - 1 dodruk

ISBN: 9788320048971

Okładka: miękka    Liczba stron: 439

Wymiary: 23,5x16,5x2,2cm    Waga: 0,61 


Redaktorzy naukowi podręcznika Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia w przedmowie zwracają uwagę, że zmiany społeczne kształtują "nowe spojrzenie na rolę i cele pielęgniarstwa", które winno być ukierunkowane na "świadczenie opieki w zdrowiu, w stanach nagłego zagrożenia życia, w chorobie i niepełnosprawności oraz na towarzyszenie podopiecznym w końcowej fazie życia". To powoduje konieczność odchodzenia od bierności do rozszerzenia kompetencji pielęgniarek na rzecz wielokierunkowej aktywności. Idealnym obszarem ochrony zdrowia,  który stwarza warunki do wdrożenia powyższych postulatów jest medycyna stanów krytycznych.

 

Według autorów podręcznika Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia współczesna pielęgniarka pełni rolę "nie tylko osoby pielęgnującej, ale także terapeuty, informatora i koordynatora". Tak pojmowana rola pielęgniarki, zdaniem autorów podręcznika "niesie za sobą konieczność podwyższania kwalifikacji oraz weryfikowania zdobytych informacji oraz wdrażania i stosowania w praktyce uznanych koncepcji opieki pielęgniarskiej". Wymienione warunki są możliwe do spełnienia przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki jedynie poprzez dostęp i stosowanie usystematyzowanych zasad opieki nad pacjentem. Zasad, które są standardami i procedurami postępowania w konkretnych stanach klinicznych. I właśnie powyższe założenia były podstawą do opracowania podręcznika Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznika, w którym podkreślono przede wszystkim aspekty przydatne w praktyce zawodowej pielęgniarki sprawującej opiekę nad pacjentem w stanie zagrożenia życia. W publikacji zaprezentowano 24 standardy opieki oraz 11 procedur stosowanych podczas terapii i pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia.

Poszczególne standardy pielęgnowania chorych z konkretnymi obrażeniami, schorzeniami lub w stanie pooperacyjnym przedstawiono według poniższego schematu:

  1. opisano kliniczne uwarunkowania stanu pacjenta,
  2. przedstawiono kryterium struktury zawierające informacje w zakresie wyposażenia oraz organizacji oraz wymagania kwalifikacyjne wymagane od personelu pielęgniarskiego,
  3. wyszczególniono konkretne umiejętności, których posiadanie jest niezbędne przez personel pielęgniarski,
  4. zaprezentowano kryteria procesu zawierające:
  • cel opieki,
  • wykaz interwencji pielęgniarskich,
  • diagnozę pielęgniarską.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).