Procedury pielęgniarskie w chirurgii

 • szt.
 • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Elżbieta Walewska, Lucyna Ścisło

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320041507

Okładka: miękka    Liczba stron: 360

Wymiary: 23,5x16,5x2cm    Waga: 0,91
 


Publikacja Procedury pielęgniarskie w chirurgii została wydana w 2012 roku. Jej autorkami są osoby posiadające między innymi tytuł magistra pielęgniarstwa oraz tytuł specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W podręczniku zawarto opis procedur w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, uwzględniając dziedzinę chirurgii ogólnej, endoskopowej, naczyniowej, urazowej oraz laryngologii, urologii i neurochirurgii. We wstępie do książki autorki informują, że poszczególne procedury zawierają wykaz działań diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, a także profilaktycznych. W opisie konkretnych procedur uwzględniono wskazania oraz przeciwwskazania do ich wykonywania, a także wymieniono sprzęt niezbędny dla prawidłowego wykonania procedury. Wskazano także wykonawcę poszczególnych procedur lub jej etapu, z uwzględnieniem uprawnień do ich wykonywania. We wstępie autorki informują także, że w sposób tabelaryczny opisano w konkretnych procedurach poszczególne etapy ich przebiegu wraz z uzasadnieniem oraz możliwe trudności w ich przeprowadzeniu, a także powikłania i działania jakie należy podjąć w przypadku ich wystąpienia.
W podręczniku podjęto ponadto problematykę:

 1. zakażeń szpitalnych w kontekście mycia rąk, sterylizacji narzędzi;
 2. postępowania po ekspozycji na krew lub inny materiał potencjalnie zakaźny;
 3. pobierania krwi na posiew w przypadku podejrzenia zakażenia odcewnikowego przy zastosowanej kaniulacji centralnej;
 4. prawidłowego podawania krwi i preparatów krwiopochodnych;
  zakładania sondy Sengstakena-Blackemorea;
 5. zasad żywienia dojelitowego oraz nawadniania.

Jeden z rozdziałów poświęcono zagadnieniom dotyczącym ran. W tej części podręcznika omówiono między innymi:

 • zasady wstępnego zaopatrzenia rany,
 • techniki zakładania opatrunków,
 • drenaż rany,
 • owrzodzenia,
 • zastosowania opatrunków na ranę odmrożeniową, oparzeniową, odleżynową,
 • podciśnieniowego systemu leczenia ran.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).