Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej Ksykiewicz - Dorota

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Wydawnictwo Czelej
 • Dostępność: Jest  (852 szt.)
 • szt.
 • 42,90 zł / szt.

Pod redakcją: Anna Ksykiewicz - Dorota

Rok wydania: 2004 Lublin

Nr wydania: 1

ISBN: 9788389309297

Okładka: miękka    Liczba stron: 287

Wymiary: 23,5x16x1,5cm    Waga: 0,47 
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury obowiązkowej specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek.

Autorka we wstępie do podręcznika Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej przedstawia problematykę, której poświecono niniejszą publikację. Poruszanymi zagadnieniami są:

 1. "istota organizacji i organizowania,
 2. podstawy sprawnego działania,
 3. kierowanie w pielęgniarstwie,
 4. organizowanie pielęgniarskich stanowisk pracy,
 5. usprawnianie opieki pielęgniarskiej,
 6. oraz standardy praktyki zawodowej,
 7. i negocjowania i rozwiązywania konfliktów w organizacji".

W rozdziale 8 zawarto informacje w zakresie podstaw prawnych i form kontraktowania świadczeń pielęgniarskich oraz zakresu i rodzajów kontraktów, a także zaprezentowano konstrukcję umowy na wykonywanie świadczeń pielęgniarskich. Ponadto przedstawiono korzyści i zagrożenia procesu kontraktowania. Książka zawiera dwadzieścia siedem rycin oraz dziewięć tabel, które obrazują omawianą problematykę w poszczególnych działach podręcznika.

Publikacja Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej to podręcznik dla studentów studiów licencjackich wydziałów pielęgniarstwa oraz wydziałów nauk o zdrowiu, który został zamieszczony w wykazie literatury podstawowej specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych oraz w wykazie literatury uzupełniającej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek. Autorka publikacji prof. nadzw. AM dr hab. n. med Anna Ksykiewicz - Dorota jest współautorką programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych.

Autorka książki Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej wyraża pogląd, że podręcznik będzie przydatny nie tylko dla studentów pielęgniarstwa i pielęgniarek pełniących funkcje kierownicze, ale także pielęgniarek kształcących się podczas szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie organizacji i zarządzania lub na studiach podyplomowych.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).