Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Podręcznik jest próbą opracowania modeli pielęgnowania dziecka w wybranych schorzeniach przewlekłych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w pielęgniarstwie i naukach pokrewnych. Omówiono w nim teorię pielęgnowania według Dorothei Orem, zagadnienia etyczne w opiece nad dzieckiem, wpływ choroby przewlekłej na jego rozwój i funkcjonowanie oraz funkcję edukacyjną pielęgniarki. Przedstawiono etiopatogenezę wybranych schorzeń, opisy przypadków oraz modele pielęgnowania dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami funkcjonowania społecznego. Książka jest adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz pracujących pielęgniarek.

Pod redakcją: Grażyna Ciepuch, Bożena Krzeczowska, Mieczysława Perek, Krystyna Twarduś

Rok wydania: 2011 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320039757

Okładka: miękka    Liczba stron: 364

Wymiary: 23,5x16,5x1,7cm    Waga: 0,53
 Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 13.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 15.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku opłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.
 Wydanie 2011

Publikacja "Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego" została wydana pod redakcją czterech magistrów osób posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, wykładowców w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa. Autorki publikacji podkreślają w przedmowie, że pielęgniarki mają obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spełnianie przez pielęgniarki powyższego obowiązku jest niezbędne w celu zapewnienia choremu dziecku pielęgniarskiej opieki na właściwym poziomie. Opieki, która może być poprawnie sprawowana poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych, diagnostyczno – terapeutycznych oraz działań mających za zadanie wsparcie psychoemocjonalne nie tylko dziecka ale także jego rodziców. Dlatego autorki publikacji informują w przedmowie, że podjęły próbę zaprezentowania modeli pielęgnowania dziecka w poszczególnych schorzeniach w celu podniesienia poziomu pielęgniarstwa pediatrycznego. Publikacja w opinii autorek będzie przydatna nie tylko dla studentów pielęgniarstwa ale także czynnych zawodowo pielęgniarek wykonujących zawód w obszarze opieki nad dzieckiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym.

W publikacji przedstawiono między innymi:

 1. zagadnienia etyczne w kontekście opieki nad dzieckiem przewlekle chorym,

 2. chorobę przewlekłą dziecka oraz jego niepełnosprawność w aspekcie sytuacji życiowej dziecka i jego rodziny,

 3. informacje w zakresie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, socjalno – usługowego i rehabilitacyjnego,

 4. rolę pielęgniarki w zakresie funkcji edukacyjnej w opiece nad chorym dzieckiem.

Natomiast w zakresie modelu pielęgnowania dziecka przewlekle chorego w publikacji przedstawiono modele opieki nad dzieckiem z następującymi schorzeniami:

 • hemofilia, białaczka;

 • nerczyca oraz niewydolność nerek;

 • zapalenie stawów, choroby nowotworowe kości;

 • cukrzyca typu 1 oraz zespół Cushinga;

 • padaczka, wodogłowie;

 • refluks żołądkowo – przełykowy, zapalenie jelit;

 • atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa;

 • astma oskrzelowa, mukowiscydoza;

 • kardiomiopatia, nadciśnienie tętnicze krwi;

 • otyłość, jadłowstręt psychiczny.

Każdy z poszczególnych modeli zaprezentowano według tego samego wzorca. W pierwszej części podano informacje dotyczące etiopatogenezy danego schorzenia oraz zamieszczono opis przypadku. Następnie w ramach modelu pielęgnowania przedstawiono:

 1. diagnozę pielęgniarską,

 2. cel opieki,

 3. interwencje pielęgniarskie,

 4. oczekiwane wyniki opieki.

Na zakończenie prezentacji danego modelu zamieszczono wykaz piśmiennictwa.

W zakresie modelu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym zaprezentowano modele opieki nad dzieckiem z:

 • zaburzeniami słuchu,
 • mózgowym porażeniem – dziecięcym,

 • skrzywieniem kręgosłupa,

 • zespołem Downa.

Ostatnia część publikacji została poświęcona aspektom opieki nad dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, moczeniem nocnym i dzieckiem skrzywdzonym.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).