Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

 • szt.
 • 82,50 zł / szt.

Pod redakcją: Grażyna Ciepuch, Mieczysława Perek

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1 - 2 dodruk (2014)

ISBN: 9788320043907

Okładka: miękka    Liczba stron: 271

Wymiary: 23,5x16x1cm    Waga: 0,40
 


Publikacja Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu została wydana przez zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą także osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa. We wstępie do książki autorki informują, że niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniej wydanego podręcznika pt. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego. Ponadto we wstępie podkreślono, że modele opieki pielęgniarskiej stanowią podstawowe zagadnienie w publikacji, jednakże poruszono także problematykę bólu w pediatrii, jako czynnik nabierający coraz większego znaczenia w procesie terapeutycznym.
W książce zaprezentowano modele opieki w schorzeniach:

 1. układu krążenia,
 2. otolaryngologicznych,
 3. układu oddechowego,
 4. układu moczowego,
 5. układu pokarmowego,
 6. układu endokrynologicznego,
 7. układu nerwowego,
 8. alergologicznych,
 9. immunologicznych.

Ponadto w publikacji zaprezentowano modele opieki pielęgniarskiej w przypadku urazów termicznych u dzieci oraz w wybranych schorzeniach zakaźnych:

 • zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby.

Ostatni rozdział to zagadnienia związane z opieką pielęgniarska nad matką uzależnioną od alkoholu i narkotyków, szczególnie w kontekście opieki nad noworodkiem.
Każdy z rozdziałów został zakończony wykazem piśmiennictwa.
W przypadku prezentacji poszczególnych modeli opieki pielęgniarskiej zostały one przedstawione według niżej podanego schematu:

 • etiopatogeneza danego schorzenia,
 • opis przypadku,
 • model opieki składający się: z diagnoz pielęgniarskich zawierający – cel opieki, wykaz interwencji pielęgniarskich oraz oczekiwane wyniki opieki.

W części ogólnej podręcznika opisano zagadnienia dotyczące działań pielęgniarskich skierowanych na przeciwdziałanie bólowi lub na walkę z nim oraz aspektom prawnym i etyczno-moralnym w zakresie hospitalizacji dziecka chorego. Jeden z rozdziałów poświęcono teorii pielęgnowania Dorothei Orem, gdyż na tej teorii oparto zaprezentowane w niniejszej publikacji modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w chorobach ostrych i zagrażających życiu.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).