Stany nagłe

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki,  standardy krajowe i europejskie oraz wiadomości z dziedziny ginekologii i onkologii, a także opis zadań, które położna realizuje w swojej codziennej pracy zawodowej. W książce omówiono takie zagadnienia jak:-Nadzór nad zdrowiem kobiet w różnych okresach życia-Diagnostyka  i leczenie chorób układu płciowego i piersi-Udział położnej w opiece paliatywnejCennym dodatkiem jest rozdział dotyczący zadań położnej w leczeniu uzupełniającym oraz systemowym w onkologii ginekologicznej i raku piersi. W publikacji przedstawiono również indywidulane karty opieki prowadzone przez położne.Lektura z pewnością zainteresuje studentów kierunku położnictwa I i II stopnia, położne i pielęgniarki doszkalające się zawodowo oraz pracujące w oddziałach ginekologicznych, onkologicznych, POZ, a także położne środowiskowe....

74,20 zł
Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

Publikacja Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu została wydana przez zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą także osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa. We wstępie do książki autorki informują, że niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniej wydanego podręcznika pt. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego....

82,50 zł