Stany nagłe Podstawowe procedury zabiegowe

  • szt.
  • 124,20 zł / szt.

Pod redakcją: Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty

Redakcja naukowa tłumaczenia: Krystyn Sosada

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1- 3 dodruk

ISBN: 9788320044003

Okładka: miękka    Liczba stron: 420

Wymiary: 23,5x16,5x1,8cm    Waga: 0,6
 


Polskie wydanie publikacji „Stany nagłe. Podstawowe procedury zabiegowe” zostało wydane w 2013, natomiast pierwsze amerykańskie wydanie pochodzi z 2011 roku. Przedmiotowa publikacja będzie przydatna w codziennej praktyce zawodowej także pielęgniarkom wykonującym świadczenia medyczne w szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć oraz w ramach pomocy doraźnej. Warto podkreślić fakt, że współautorką publikacji jest magister pielęgniarstwa, który uzyskał tytuł doktora nauk pielęgniarskich. Osoba ta ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku dyplomowanej pielęgniarki ratunkowej. Posiada certyfikat pielęgniarki rodzinnej z „częściowymi uprawnieniami lekarskimi”.

Poszczególne rozdziały publikacji są skonstruowane według tego samego schematu:

  • patofizjologia,
  • opis stanu nagłego
  • przebieg postępowania w poszczególnych stanach klinicznych
  • przygotowanie i przeprowadzenie procedury zabiegowej
  • wskazówki autorów.

W przedmowie do publikacji podkreślono, że zawarto w niej najnowsze standardy postępowania w zakresie najważniejszych zabiegów wykonywanych u osób, których zdrowie i życie jest zagrożone.
W pierwszej części publikacji zaprezentowano informacje w zakresie podstawowych procedur zabezpieczania drożności górnych dróg oddechowych oraz usuwania cała obcego z dróg oddechowych. W kolejnej  części opisano techniki postępowania w przypadku ran kłutych oraz obecności ciał obcych w tkankach miękkich, a także pogryzień przez ludzi i zwierzęta. W piętnastym rozdziale podjęto problematykę oparzeń. Następnie opisano postępowanie w przypadku obrażeń paznokcia i łożyska paznokciowego oraz nacięcia i drenażu ropni. W kolejnych częściach  opisano zagadnienia dotyczące postępowania w przypadku obrażeń oczu, nosa i ucha oraz zębów, a także układu kostno – stawowego. Ostatnią cześć publikacji poświęcono postępowaniu w przypadku chorób układu pokarmowego i moczowo – płciowego.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).