Rozpoznanie pielęgniarskie

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie Kózka

Jaka była geneza powstania publikacji Diagnozy i interwencje pielęgniarskie? Otóż, inspiracją do wydania podręcznika stał się opracowany przez Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich model tworzenia diagnoz pielęgniarskich. Polskie autorki opracowały 53 kategorie diagnoz pielęgniarskich, które są wkładem w nurt światowej standaryzacji świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki. Publikacja w opinii autorów, ma być także "inspiracją do refleksji nad zmianami w praktyce zawodowej" czynnych zawodowo pielęgniarek. ...

74,20 zł