Psychoonkologia w praktyce klinicznej Walden-Gałuszko

  • szt.
  • 74,20 zł / szt.

Autor: Krystyna de Walden-Gałuszko

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1-  5 dodruk

ISBN: 9788320045659

Okładka: miękka    Liczba stron: 241

Wymiary: 20,5x14,5x1,7cm      Waga: 0,5
 


W prowadzeniu do publikacji  "Psychoonkologia w praktyce klinicznej" autorka informuje, że psychoonkologia jest młodą dyscypliną wiedzy medycznej, a jej rozwój wynika z wzrostu świadomości, że chorzy onkologiczne nie wymagają tylko wsparcia w zakresie np. walki z bólem i innymi dolegliwościami fizycznymi, wynikającymi z choroby onkologicznej, ale także wsparcia w zaspokojeniu potrzeb psychicznych i społecznych. Autorka książki podkreśla także kierunki celów działalności psychoonkologi. Pierwszy z nich ukierunkowany jest na promocję zdrowia, rozumianą jako motywowanie do higienicznego trybu życia, przestrzegania właściwej diety, racjonalnego reagowania na stres oraz wykonywania badań przesiewowych. Drugim kierunkiem jest działanie zmierzające do łagodzenia psychicznych następstw choroby nowotworowej.

W publikacji zawarto problematykę dotyczącą następujących zagadnień:

  1. postrzegania choroby nowotworowej od chwili jej wystąpienia w kontekście emocjonalnego przeżywania choroby oraz zmiany wartości potrzeb w związku z chorobą. Różnice w przeżywaniu choroby wynikają choćby z wieku chorego. Ważne jest monitorowanie tego aspektu choroby. Narzędziem pozwalającym na ocenę rodzaju i stopnia nasilenia emocjonalnego przeżywania choroby, prezentowanym przez autorkę publikacji jest termometr distresu.
  2. problemów związanych z fizycznym przeżywaniem choroby w zakresie umiejscowienia nowotworu, występujących dolegliwości. Większość pacjentów według autorki publikacji uruchamia własne zasoby psychiczne, dzięki którym przystosowuje się do choroby. Niestety u część z nich występują zaburzenia psychiczne, gdyż mechanizmy obronne w sferze psychicznej zawodzą.
  3. specyficznej sytuacji życiowej pacjentów zbliżających się do kresu życia, która powoduje, że konieczne jest wnikliwe zrozumienie i wdrożenia różnych form pomocy psychologicznej w ramach opieki paliatywnej.
  4. sytuacji rodziny chorego onkologicznie, która także wymaga wsparcia psychologicznego. W powyższym kontekście autorka publikacji zwraca uwagę na stres personelu medycznego i potrzebie przeciwdziałania zespołowi wypalenia zawodowego.
  5. etyczno-prawnych problemów chorych onkologicznie w zakresie poszanowania autonomii, nakazu czynienia dobrze i zakazu szkodzenia, przestrzegania zasady sprawiedliwości i prawa do tajemnicy i poszanowania godności chorego.

 

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).