Psychologia

Biblioteka położnej - Psychologia w położnictwie i ginekologii Makara - Studzińska

Biblioteka położnej - Psychologia w położnictwie i ginekologii Makara - Studzińska

Współautorkami publikacji Psychologia w położnictwie i ginekologii jest siedem położnych, jedna pielęgniarka, dwóch psychologów oraz jeden lekarz. Położne to wykładowcy Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W przedmowie podkreślono, że głównym powodem wydania niniejszej publikacji był brak w literaturze polskiej tego typu opracowań. Ponadto redaktor naukowa we wstępie zauważa, że współcześnie kształcenie położnych powinno obejmować także przygotowanie do pracy z pacjentami, współpracownikami a także "wyposażyć położne w umiejętności doboru włąściwych dla danej sytuacji strategii wali ze stersem". W opinii autorów publikacji, zawiera ona obszerny przegląd problematyki związanej z działaniami zwodowymi położnych oraz problemów na które napotykają w codziennej zawodowej rzeczywistości....

82,50 zł
Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. W publikacji zebrano wiedzę na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. W kolejnych rozdziałach tej książki przedstawiono definicję niepełnosprawności oraz jej szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci....

49,20 zł