Problemy wielokulturowości w medycynie Krajewska-Kułak

 • szt.
 • 90,90 zł / szt.

Pod redakcją: Eżbieta Krajewska - Kułak, Irena Wrońska, Kornelia Kędziora - Kornatowska

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320041347

Okładka: miękka    Liczba stron: 396

Wymiary: 23,5x16,5x1,5cm      Waga: 0,6
 


W pierwszej części publikacji "Problemy wielokulturowości w medycynie" zaprezentowano charakterystykę religii, takich jak:

 1. Buddyzm,
 2. Chrześcijaństwo,
 3. Hinduizm,
 4. Islam,
 5. Judaizm,
 6. Prawosławie,

i  grup etnicznych:

 • Romowie,
 • Świadkowie Jehowy.

Przedstawiono także specyfikę rozumienia śmierci w zależności od wyznawanej religii. Poruszono również problematykę przesądów i zabobonów na przestrzeni wieków, w kontekście praktyk medycznych. W kolejnych rozdziałach autorzy publikacji przedstawili kulturowe uwarunkowania transplantologii i eutanazji prezentując poglądy Kościołów oraz stanowiska poszczególnych religii. Osobny rozdział to omówienie problematyki transfuzjologii.

Ponadto autorzy podręcznika zaprezentowali informacje w zakresie wielokulturowości w kontekście uwarunkowań takich jak:

 1. zachowań zdrowotnych w rodzinie,
 2. zasad żywieniowych,
 3. zachowań seksualnych,
 4. niepełnosprawności,
 5. dzietności,
 6. zaburzeń psychicznych,
 7. narkomanii.

Jeden z rozdziałów poświęcono kulturowym uwarunkowaniom w położnictwie i ginekologii w kontekście takich zagadnień jak: ciąża, opieka nad rodzącą, aborcja, zapłodnienie in vitro. Ostatni rozdział publikacji to podjęcie tematyki dotyczącej odmienności kulturowej pacjentów jako źródło dylematów moralnych osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej. Powyższe zagadnienie autorzy analizują w kontekście zapisów dokumentów deontologicznych:

 1. Kodeksu Etyki Światowej Organizacji Zdrowia,
 2. Kodeksu Etyki Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.

W tym rozdziale poruszono także wybrane zagadnienia dotyczące przeżyć i zachowań pielęgniarek w pracy w tym klauzuli sumienia, która jest uregulowana w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. W niej zawarto prawo pielęgniarki do powstrzymania się od wykonania konkretnego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem. Także Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej daje prawo pielęgniarce do odmowy uczestnictwa w zabiegach o eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi. Autorzy publikacji podkreślają, że przedmiotowa odmowa lub powstrzymanie się może dotyczyć tylko jakiegoś świadczenia zdrowotnego, a nie może wynikać z uwarunkowań kulturowych osoby pacjenta. 

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).