Praktyka zawodowa - rozwiń

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z (wydanie uaktualnione)

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z (wydanie uaktualnione)

III uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych....

57,50 zł
Leki w ratownictwie medycznym

Leki w ratownictwie medycznym

Leki w ratownictwie medycznym to bardzo dobrze napisane i zredagowane repetytorium. Praktyczne i zwięzłe. Właśnie w taki sposób przedstawia najnowszą wiedzę o lekach stosowanych w stanach nagłych przez zespoły ratownictwa medycznego. W książce zaprezentowano podział na grupy leków stosowanych w zespołach podstawowych i specjalistycznych.   Autorzy wyjaśnili ważne zagadnienia prawne, zwrócili uwagę na odmienności stosowania leków u ciężarnych, dzieci, osób starszych, czy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Opisali i przedstawili na zdjęciach drogi podania leków oraz zamieścili informacje o wlewach kroplowych i zasadach rozcieńczania leków.   Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny i osób pracujących w zespołach ratunkowych....

74,20 zł
Taktyczne ratownictwo medyczne

Taktyczne ratownictwo medyczne

Prezentujemy repetytorium poświęcone tematyce taktycznego ratownictwa medycznego. W publikacji opisano takie zagadnienia, jak: TCCC (Tactical Combat Casualty Care – Taktyczna Pomoc Rannym Na Polu Walki), badanie poszkodowanego, udrożnianie dróg oddechowych, postępowanie w krwotokach, wstrząs, balistyka ran postrzałowych i obrażeń detonacyjnych, urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy, głowy, kończyn oraz kręgosłupa, oparzenia, sposoby ewakuacji poszkodowanego w warunkach taktycznych, farmakoterapia, dokumentacja medyczna, TECC (Tactical Emergency Casualty Care – Postępowanie Medyczne w Sytuacjach Zagrożenia), segregacja poszkodowanych. Celnie dobrany, instruktażowy materiał ilustracyjny podnosi walory dydaktyczne podręcznika. Po książkę z pewnością powinni sięgnąć ratownicy medyczni, pracownicy służb wojskowych, policji i straży pożarnej, a także studenci wydziałów wojskowo-lekarskich. Publikacja będzie przydatna także do kursów z ratownictwa taktycznego prowadzonych dla żoł...

65,90 zł
Pielęgniarstwo ratunkowe Kózka

Pielęgniarstwo ratunkowe Kózka

W książce uwzględniono zagadnienia z zakresu podstaw prawnych i organizacji ratownictwa medycznego, kwalifikacji zespołów ratownictwa medycznego i zasad współpracy oraz charakterystykę wybranych, najczęściej występujących stanów zagrożenia życia. Opisano także najważniejsze procedury postępowania pielęgniarskiego w ratownictwie medycznym, w tym procedury samodzielnie wykonywane przez pielęgniarki i asystowanie do procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykonywanych przez lekarza....

124,20 zł
Leczenie ran przewlekłych

Leczenie ran przewlekłych

Drugie uaktualnione wydanie publikacji poświęconej teoretycznym i praktycznym podstawom leczenia ran przewlekłych.Książka jest zgodna z wymaganiami kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego ujęcia problematyki gojenia ran przewlekłych wg Światowej Unii Towarzystw Leczenia Ran, a także Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.  ...

82,50 zł
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Walewska - wydanie II uaktualnione 2014

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego Walewska - wydanie II uaktualnione 2014

Nowa publikacja Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego wydana pod redakcją Elżbiety Walewskiej w roku 2014, to rozszerzone i uaktualnione wydanie II. Wydanie I zostało opublikowane w 2006 roku, a dodruk był w 2010 roku. Redakcję bieżącego wydania stanowią między innymi: magistrowie pielęgniarstwa posiadający tytuł w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Ten fakt cieszy, że współautorami podręcznika są czynne zawodowo pielęgniarki, wykonujące zawód w obszarze pielęgniarstwa, które stanowi problematykę niniejszej publikacji....

99,20 zł
Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu

Publikacja Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu została wydana przez zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą także osoby z tytułem magistra pielęgniarstwa. We wstępie do książki autorki informują, że niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniej wydanego podręcznika pt. Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego....

82,50 zł
Procedury zabiegowe Nutbeam

Procedury zabiegowe Nutbeam

Publikacja zawiera przegląd wielu bardzo potrzebnych w kontakcie z pacjentem aktualnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych. Uwzględniono zarówno najprostsze, jak i szczególnie precyzyjne. Procedury te są zgodne z najnowszymi współczesnymi standardami. Książkę wyróżnia fakt, że poszczególne rozdziały zostały napisane przez praktyków (najczęściej młodych lekarzy), którzy codziennie wykonują opisywane zabiegi przy wsparciu swoich opiekunów specjalizacji....

82,50 zł
Wlewy podskórne Bętkowska

Wlewy podskórne Bętkowska

Podskórna droga nawadniania łagodnie i średnio odwodnionych chorych na całym świecie jest coraz bardziej rozpowszechniana i włączana m.in. do zaleceń postępowania lekarzy rodzinnych, a także polecana w zakładach opieki długoterminowej i szpitalach. Jest ona szeroko stosowana głównie w ramach medycyny rodzinnej, geriatrii, medycyny paliatywnej oraz onkologii - w warunkach domowych, a także szpitalnych. Niniejsze opracowanie stanowi także kompilację wytycznych klinicznych tworzonych obecnie na świecie, opisujących stosowanie tej metody pod względem wskazań, przeciwwskazań, rodzajów rekomendowanych roztworów i leków, a także procedur i zagadnień organizacyjnych dotyczących ich użycia....

32,50 zł
Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych

Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu krwiolecznictwa. Omawia zasady postępowania w trakcie przetaczania krwi i jej preparatów. Przedstawia podstawowe wiadomości dotyczące zapobiegania i leczenia powikłań poprzetoczeniowych. Każdy rozdział kończy zestaw pytań sprawdzających, natomiast na końcu podręcznika umieszczono Słownik pojęć tematycznych, w którym wyjaśniono terminy zawarte w tekście, i wykaz literatury uzupełniającej....

32,50 zł
Atlas funkcjonalny mózgu Orrison

Atlas funkcjonalny mózgu Orrison

Ilustrowany przewodnik, który umożliwia poznanie budowy i struktury mózgu. Publikacja doskonale zilustrowana rycinami, w tym obrazami MRI z wykorzystaniem najnowszej techniki 3T. Słownik umieszczony na początku książki zawiera definicje pojęć neuroanatomicznych, dzięki którym można zrozumieć podstawowe funkcje lub związki funkcjonalne różnych części mózgu oraz zapoznać się ze szczegółowym opisem każdej struktury. ...

107,50 zł
Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Nowe i aktualne wydanie zawiera niezbędną wiedzę i opis praktycznych umiejętności przydatnych w pracy asystentki i higienistki stomatologicznej. W przygotowaniu publikacji uwzględniono najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń. Opracowane zostały również poszczególne działy stomatologii: stomatologia zachowawcza z endodoncją, pedodoncja, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna i protetyka w zakresie niezbędnym w edukacji i wykonywaniu zawodu. W sposób łatwy do przyswojenia opisano zagadnienia zawiązane z: zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy zespołu stomatologicznego, ergonomią i metodą pracy w gabinecie stomatologicznym, dokumentacją, obsługą pacjenta i ochroną danych osobowych w gabinecie stomatologicznym, wyposażeniem podstawowym i pomocniczym oraz jego konserwacji, antyseptyką i aseptyką w gabinecie stomatologicznym, anatomią i fizjologią głowy i szyi, anatomią zębów oraz systemu zapisu, chorobą zębów, przyzębia i wad z...

99,20 zł
Żywienie w chorobach nowotworowych Wieczorek-Chełmińska

Żywienie w chorobach nowotworowych Wieczorek-Chełmińska

W publikacji "Żywienie w chorobach nowotworowych" zaprezentowano liczne przepisy potraw składających się ze składników spożywczych oraz produktów żywnościowych zalecanych w diecie wspomagajacej leczenie schorzeń nowotworowych. W publikacji zawarto również informacje w zakresie odżywiania, które będą pomocne w zakresie dietetycznego wspomagania leczenia chemioterapą, radioterapią oraz podstawowych metod leczenia chorób nootworowych. Praktycznym walorem publikacji są liczne przykłady potraw, które powinny znaleść się w jadłospisie chorych na schorzenia nowotworowe....

57,50 zł
57,50 zł
Wstrzyknięcia domięśniowe Dzirba

Wstrzyknięcia domięśniowe Dzirba

W książce Wstrzyknięcia domięśniowe w przejrzysty sposób przedstawiono wiadomości dotyczące wstrzyknięć: zasady pobierania leków, przygotowania miejsca wkłucia, wskazania i przeciwwskazania oraz powikłania iniekcji, dobór igieł, objętości leków, czas wchłaniania oraz algorytm wykonania zabiegu. Scharakteryzowano wszystkie metody, wskazując zarówno ich zalety, jak i wady, aby czytelnik mógł wybrać metodę optymalną....

32,50 zł
20,00 zł
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym Kózka

Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym Kózka

W pierwszej części publikacji Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym przedstawiono  modele pielęgniarstwa oraz teorie pielęgniarstwa: teorię samoopieki oraz teorię deficytów samoopieki i teorię systemów pielęgnowania. W części drugiej poruszono problematykę psychospołecznych aspektów opieki pielęgniarskiej. Natomiast w trzeciej części książki przedstawiono modele pielęgnowania chorych w wybranych schorzeniach....

90,90 zł
Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych

Repetytorium z pielęgniarstwa. Podręcznik dla studiów medycznych

W przedmowie do publikacji Repetytorium z pielęgniarstwa jej autorzy informują, że publikacja będzie bardzo pomocna studentom pielęgniarstwa w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Autorzy podkreślają walor książki, którym jest ustalony i czytelny schemat prezentacji poszczególnych zagadnień pielęgnacyjnych. Rozdziały podsumowano pytaniami sprawdzającymi oraz spisem piśmiennictwa. W opinii autorów książki obecnie nie ma podobnego podręcznika na polskim rynku podręczników dla pielęgniarek....

90,90 zł
Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z

III uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych....

57,50 zł
49,99 zł
Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej....

82,50 zł
Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

Książka zawiera procedury pielęgniarskie związane z leczeniem schorzeń chirurgicznych. Każda procedura została omówiona według określonego schematu: definicja, rodzaje zabiegu (z uwzględnieniem działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych), cele, wskazania i przeciwwskazania, przygotowanie sprzętu oraz opisy procedury z uzasadnieniem. Na końcu każdej procedury umieszczono możliwe trudności/powikłania, które mogą wystąpić podczas jej wykonywania, oraz sposób ich rozwiązania. Publikacja adresowana do studentów pielęgniarstwa oraz osób pracujących w zawodzie....

82,50 zł
Bandażowanie Chrząszczewska

Bandażowanie Chrząszczewska

W publikacji Bandażowanie zaprezentowano w praktyczny sposób wykonywanie opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała. W pierwszej części omówiono rodzaje materiałów, które można zastosować do wykonania profesjonalnych opatrunków medycznych. W drugiej, na rycinach przedstawino technikę bandażowania poszczególnych części ciała. Przedmiotowe rysunki są bardzo przydatne w opanowaniu tajników wykonywania profesjonalnego bandażowania oraz opatrunków....

32,50 zł
Leczenie odleżyn i ran przewlekłych Krasowski

Leczenie odleżyn i ran przewlekłych Krasowski

Rany przewlekłe, trudno gojące się, stanowią poważne powikłanie różnych chorób i zaburzeń związanych z miejscową redukcją przepływu krwi w naczyniach żylnych, tętniczych lub w mikrokrążeniu. Nieleczona lub leczona niewłaściwie rana może się rozprzestrzeniać w głąb tkanek. Rany przewlekłe stanowią poważny problem kliniczny, pielęgnacyjny, ale również społeczny i socjalny, który dotyczy w Polsce ponad 500 tys. osób....

32,50 zł
Szkoła rodzenia Ćwiek

Szkoła rodzenia Ćwiek

Poradnik autorstwa dr Doroty Ćwiek, położnej z wieloletnim doświadczeniem, jest niezwykłą skarbnicą wiedzy na temat porodu i pierwszych dni po porodzie. W książce omówione są tematy zazwyczaj poruszane podczas zajęć szkół rodzenia tj. przygotowanie do porodu. Przyszli rodzice znajdą w nim dużą liczbę ilustracji i niezliczoną ilość praktycznych porad....

49,20 zł
Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Bożkowa

Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży Bożkowa

W przedmowie do publikacji Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży podkreślono, że powinna ona stanowić niezbędną pomoc w codziennej pracy nie tylko pediatrów, lekarzy rodzinnych, ale także pielęgniarek pediatrycznych i położnych. Autorzy książki podkreślają, że organizm dziecka nie jest miniaturką organizmu człowieka dorosłego. Bowiem u dzieci inaczej przebiegają procesy wchłaniania leków, ich dystrybucji, a także jest inna wrażliwość na na działanie leków i ich metabolity....

49,20 zł
Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne Ciechaniewicz

Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne Ciechaniewicz

Stosowanie farmakoterapii dożylnej, domięśniowej, podskórnej oraz pobieranie krwi do badań, to najczęściej wykonywane działania w terapii szpitalnej i pozaszpitalnej. Dlatego autorki w przedmowie do podręcznika wyrażają pogląd, że "poprawne, szybkie i efektywne" wykonywanie wstrzyknięć oraz pobranie krwi powinno być podstawową umiejętnością pielęgniarki i położnej. Umiejętności te w opinii autorek podręcznika, nie są proste i wymagają wiedzy z różnych dziedzin medycyny oraz znajomości zasad i procedur....

57,50 zł
Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia Krajewska

Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia Krajewska

W książce przedstawiono główne zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej nad chorymi w stanach zagrożenia życia. Autorzy kładą nacisk na aspekty szczególnie użyteczne w praktyce pielęgniarskiej. Podręcznik zawiera cenne informacje i wskazówki praktyczne dotyczące wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących pielęgnowania chorych i umożliwia zapoznanie się z procedurami najczęstszych zabiegów. Dodatkowym walorem książki są liczne zdjęcia obrazujące prezentowane procedury. Poszczególne tematy zostały omówione według określonego schematu....

90,90 zł
Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych Kózka

Procedury pielęgniarskie. Podręcznik dla studiów medycznych Kózka

Autorki podręcznika Procedury pielęgniarskie w przedmowie stwierdzają, że "od kilkudziesięciu lat na całym świecie podejmowane są wysiłki zmierzające do opracowania użytecznego i spójnego systemu klasyfikacji interwencji i procedur medycznych". Także pielęgniarskich. Wyjaśniają istotę powyższych klasyfikacji, które stanowią podstawę do planowania i dokumentowania procesu opieki oraz ułatwiają tworzenie baz danych ułatwiających zarówno ocenę efektywności i kosztów ochrony zdrowia. Ponadto klasyfikacje przyczyniają się do uporządkowania zakresu kompetencji poszczególnych osób, tworzących zespół terapeutyczny....

90,90 zł