Pierwsza pomoc podręcznik dla studentów

 • szt.
 • 49,20 zł / szt.

Pod redakcją: Mariusz Goniewicz

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1- 4 dodruk

ISBN: 9788320045529

Okładka: miękka    Liczba stron: 232

Wymiary: 16,5x23,5x1,wcm    Waga: 0,38 
 


Publikacja pierwsza pomoc to książka zawierająca aktualne wytyczne w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia życia u dorosłych i dzieci. Przedmiotowa aktualność wynika z faktu, że podręcznik zawiera obowiązujące zasady pierwszej pomocy zawarte w wytycznych ERR oraz ETMR. Publikacja została wydana w 2011 roku.
W pierwszej części zamieszczono informacje dotyczące podstawowych zasad postępowania na miejscu wypadku. Zaprezentowano przedmiotowe zagadnienie w kontekście oceny stanu świadomości, wydolności oddechowej, stopnia obrażeń oraz współpracy z służbami ratunkowymi. W tej części podjęto także problematykę udzielania pomocy osobie nieprzytomnej. Opisano tutaj sposoby udrażniania dróg oddechowych oraz elementarne zasady postępowania z chorym z zaburzaniami świadomości. W powyższym zakresie przedstawiono standardy postępowania w przypadku:

 • omdlenia,
 • spadku poziomu glukozy we krwi,
 • hiperglikemii,
 • ataku padaczkowego,
 • udaru cieplnego.

Rozdział czwarty to problematyka dotycząca udzielania pomocy osobom, u których wystąpiły zaburzenia ze strony układu krążenia. Następny rozdział poświęcono prezentacji zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych, które są zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2010. Szczegółowo opisano kolejność wykonywania przedmiotowych zabiegów, a ich prawidłową technikę wykonywania zobrazowano licznymi zdjęciami. W ramach tego rozdziału opisano także użycie zewnętrznego defibrylatora automatycznego. Całość powyższego zagadnienia posumowano prezentacją algorytmu postępowania. Według tego samego schematu zaprezentowano podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci. W tej części podjęto także zagadnienie w przypadku zadławienia osoby dorosłej wzbogacając opis poszczególnych etapów postępowania ilustracjami.

Kolejne rozdziały poświęcono postępowaniu ratowniczemu w przypadkach następujących obrażeń ciała:

 1. ran - w kontekście ich rodzaju i zasad pierwszej pomocy,
 2. ciał obcych tkwiących w skórze – pod kątem prawidłowego udzielenia pomocy,
 3. ciał obcych w oku – opisując zasady czynności podejmowanych przez udzielającego pomocy,
 4. ciał obcych w nosie lub uchu – podkreślając zasadnicze kanony sprawnej pomocy,
 5. złamań, skręceń, zwichnięć – opisując specyfikę udzielania pomocy w zależności od rodzaju i skali ciężkości obrażenia,
 6. amputacji urazowych – opis elementarnych zasad postępowania ratowniczego, które może podjąć każda osoba będąca świadkiem zdarzenia,
 7. krwawienia i krwotoki – opisano rodzaje krwawień oraz szczegółowo zaprezentowano zasady postępowania w przypadku krwawienia z nosa,
 8. urazów głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej, brzucha i miednicy.

Jeden z rozdziałów poświęcono problematyce oparzeń. Opisano oparzenia termiczne, chemiczne oraz elektryczne oraz zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w poszczególnych rodzajach oparzeń. W publikacji opisano także zasady postępowania w przypadku obrażeń wywołanych działaniem zimna: hipotermii, odmrożenia. Szczegółowo opisano sposób rozpoznawania i klasyfikowania tych obrażeń ze względu na ich stopień. Jeden z ostatnich rozdziałów to problematyka postępowania w przypadku wystąpienia wstrząsu w kontekście prawidłowego postępowania z uwzględnieniem głębokości i rodzaju wstrząsu. Ponadto zaprezentowano ogólne zasady postępowania w miejscu wypadku drogowego, utonięć, zatruć.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).