Pielęgniarstwo transkulturowe podręcznik dla studiów medycznych Majda

 • szt.
 • 57,50 zł / szt.

Redakcja naukowa: Anna Majda, Joanna Zalewska- Puchała, Beata Ogórek- Tęcza

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN13: 9788320040357

Okładka: miękka    Liczba stron: 180

Wymiary: 23,5x16,5x1,0cm    Waga: 0,27
 


Autorzy publikacji Pielęgniarstwo transkulturowe podkreślają w przedmowie, że migracja ludności z innych krajów oraz odmiennych kulturowo obszarów geograficznych doprowadziła do sytuacji, w której pielęgniarka musi postrzegać pacjenta nie tylko przez pryzmat potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, ale także pod kątem potrzeb duchowych zwiazanych z religią oraz wierzeniami. Także możliwość podejmowania pracy przez polskie pielęgniarki w innych krajach powoduje, że muszą one posiadać wiedzę w zakresie pozwalającym na "poszanowanie wyznawanych przez pacjenta wartości moralnych, praktyk regilijnych oraz wartości kulturalnych". Wobec powyższego w publikacji zawarto informacje dotyczące uwarunkowań religijnych opieki zdrowotnej nad pacjentami wyznającymi:

 1. katolicyzm,
 2. prawosławie,
 3. grekokatolicyzm,
 4. protestantyzm,
 5. judaizm,
 6. islam,
 7. hinduizm,
 8. buddyzm,
 9. oraz nad pacjentami Świadkami Jehowy i Romami.

Podręcznik Pielęgniarstwo transkulturowe w sposób szczegółowy prezentuje zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentami różnych wyznań, religii i wierzeń. Problematykę dotyczącą opieki pielęgniarskiej nad pacjentami poszczególnych religii czy wyznań, autorzy publikacji rozpoczynają od prezentacji podstawowych informacji o danej religii oraz jej stosunku do zdrowia, choroby i śmierci. Następnie zaprezentowano zasady opieki nad kobietą ciężarną i położnicą oraz noworodkiem i dzieckiem chorym. Ostatnią część szczegółowego opisu opieki nad wyznawcami poszczególnych religii stanowią informacje dotyczące opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, pacjentem umierającym i po śmierci. Publikację kończy rozdział poświęcony barierom podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej uwarunkowanej kulturowo zawierający przykładowe dialogi pomiędzy pielęgniarką a pacjentem wyznającym konkretną religię. Książka zawiera słowniczek pojęć związanych z poruszaną w publikacji problematyką.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).