Pielęgniarstwo nefrologiczne

  • szt.
  • 99,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Beata Białobrzeska, Alicja Dębska - Ślizień

Rok wydania: 2015 Warszawa

Nr wydania: 1 - 2 dodruk

ISBN: 9788320044478

Okładka: miękka    Liczba stron: 466

Wymiary: 23,5x16,5x2,5cm    Waga: 0,78
 


Publikacja „Pielęgniarstwo nefrologiczne” została wydana w 2013 roku. Jest to pierwsze wydanie  tego podręcznika, który kierowany jest do studentów pielęgniarstwa oraz osób zajmujących się zawodowo opieką nad pacjentem z chorobami nerek. Książkę opublikowano pod redakcją naukową między innymi przez mgr pielęgniarstwa, posiadającą tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Osoba ta jest także autorką programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego. Ponadto współautorami przedmiotowej publikacji są między innymi: magistrowie pielęgniarstwa, specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego, epidemiologicznego, anestezjologicznego, pediatrycznego, osoby zawodowo związane z opieką nad pacjentami w stacjach dializ, oddziałach transplantacji. W podręczniku zaprezentowano historię polskiego pielęgniarstwa nefrologicznego na przestrzeni minionych 50 lat. W pierwszych rozdziałach omówiono zasadnicze zagadnienia dotyczące specyfiki schorzeń nefrologicznych, klinikę przedmiotowych schorzeń oraz metody pielęgnowania pacjentów. W kolejnych rozdziałach przedstawiono problematykę dotyczącą hemodializy, w kontekście leczenia i opieki pielęgniarskiej nad pacjentem dializowanym. W czwartym rozdziale podjęto kwestie dotyczące terapii nerkozastępczej – dializy otrzewnowej, szczególnie pod kątem standardów opieki pielęgniarskiej. Natomiast tematyka transplantacji została zaprezentowana w rozdziale piątym w zakresie leczenia i opieki pielęgniarskiej zarówno nad dawcą i biorcą. Kolejną część książki poświęcono nefrologii dziecięcej podkreślając specyfikę opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem ze schorzeniem nefrologicznym. W rozdziałach kolejnych zaprezentowano zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem chorych ze schorzeniem nefrologicznym oraz rolą opieki pielęgniarskiej w kontekście zaburzeń emocjonalnych występujących u chorych nefrologicznych. Każdy z rozdziałów zakończono pytaniami sprawdzającymi oraz wykazem piśmiennictwa. Natomiast zagadnienia pielęgnacyjne w poszczególnych rodzajach opieki przedstawiono według schematu:
 

  • diagnoza pielęgniarska
  • cel opieki
  • interwencje pielęgniarskie
     

W podręczniku zaprezentowano także „instrukcje postępowania pielęgniarskiego w wybranych sytuacjach klinicznych” oraz kwestionariusze dokumentacji pielęgniarskiej.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).