Opatrunki

Bandażowanie Chrząszczewska

Bandażowanie Chrząszczewska

W publikacji Bandażowanie zaprezentowano w praktyczny sposób wykonywanie opatrunków i bandażowania poszczególnych części ciała. W pierwszej części omówiono rodzaje materiałów, które można zastosować do wykonania profesjonalnych opatrunków medycznych. W drugiej, na rycinach przedstawino technikę bandażowania poszczególnych części ciała. Przedmiotowe rysunki są bardzo przydatne w opanowaniu tajników wykonywania profesjonalnego bandażowania oraz opatrunków....

32,50 zł