Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza

 • szt.
 • 90,90 zł / szt.

Pod redakcją: Hilary Lumsden, Debbie Holmes

Rok wydania: 2012 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320042962

Okładka: miękka    Liczba stron: 245

Wymiary: 16,5x23,5x1,5wcm    Waga: 0,42 
 


Publikacja Noworodek i jego rodzina Praktyka położnicza w opinii przedstawionej przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Położnych w przedmowie do polskiego wydania wzajemnie się uzupełnia z uprzednio już wydanymi książkami: Opieka nad wcześniakiem oraz Opieka nad noworodkiem. Publikacja została wydana w Polsce w 2012 roku. Jej brytyjskie wydanie pochodzi natomiast z 2010 roku. Autor wydania z 2010 roku uważał w przedmowie do pierwotnego wydania, że niewiele podręczników zawiera informacje w zakresie roli położnej w opiece nad noworodkiem. Książka w zamyśle brytyjskiego autora powinna być pomocna w aspekcie teoretycznym i praktycznym  dla położnych pełniących opiekę nad noworodkiem w szpitalach oraz w warunkach domowych. Poszczególne rozdziały publikacji opracowano według czytelnego, graficznego schematu. Najpierw przedstawiono wprowadzenie, następnie rozwinięcie omawianej problematyki oraz tzw. słowa kluczowe – ujmujące w sposób skondensowany omawiane zagadnienia, pojęcia natomiast rozdział kończy wykaz literatury.

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano następujące zagadnienia:

 1. rodzicielstwo – w kontekście przywiązania, straty dziecka, żałoby oraz opieki na rodzicami, którzy utracili dziecko,
 2. proces adaptacji do życia zewnątrzmacicznego – pod kątem zmian w organizmie noworodka,
 3. badania przesiewowe i szczepienia – opisano zakres badań w kierunku poszczególnych chorób oraz  rolę położnej w prawidłowym ich przeprowadzeniu, a także zagadnienia dotyczące szczepień,
 4. zasad badania noworodka – poprzez badanie fizykalne i obserwację, także w kontekście roli położnej środowiskowo – rodzinnej,
 5. choroby dziedziczne i genetyczne – na przykładzie opisu przypadku,
 6. odżywiane noworodka – opisano karmienie naturalne, sztuczne oraz przez sondę żołądkową,
 7. pielęgnacji skóry – przedstawiając aktualne wytyczne i zalecenia oraz przedstawiając opis przypadku, a także zagadnienia do własnych przemyśleń,
 8. termoregulacja – zagadnienia w zakresie dbania o prawidłową ciepłotę noworodka i sposoby prawidłowego mierzenia temperatury,
 9. żółtaczka fizjologiczna – podjęto problematykę diagnostyki, postępowania leczniczego oraz roli położnej na przykładzie opisu przypadku,
 10. infekcje – opisano przedmiotowe i podmiotowe objawy, zapobieganie,
 11. zaburzenia oddechowe,
 12. zespoły abstynencyjne – prezentując objawy odstawienia oraz zasady postępowania,
 13. uraz okołoporodowy – omawiając poszczególne rodzaje urazów i zasad postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego na przykładzie opisu przypadku.

Ostatnie rozdziały zostały poświęcone aspektom kulturowym i religijnym opieki nad noworodkiem. W tym rozdziale poruszono problematykę np. obrzezania, okaleczania żeńskich narządów płciowych. Kolejny rozdział to wskazówki pomocne w zakresie nauczania rodziców podjęcia czynności resuscytacyjnych. Publikację zamykają najczęściej zadawane pytania przez rodziców i propozycje odpowiedzi.

Mariusz Mielcarek
 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).