Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym Kózka

 • szt.
 • 90,90 zł / szt.

Redakcja naukowa: Maria Kózka, Lucyna Płaszewska - Żywko

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320039573

Okładka: miękka    Liczba stron: 398

Wymiary: 23,5x16,5x2cm    Waga: 0,62
 


W pierwszej części podręcznika podjęto problematykę oceny trudnej sytuacji w przypadku stanu chorobowego oraz hospitalizacji. Opisano społeczne skutki choroby oraz niepełnosprawności oraz wsparcia społecznego w przedmiotowych przypadkach. Omówiono także zagadnienia edukacji ukierunkowanej na przygotowanie pacjenta do samoopieki.

W części trzeciej publikacji "Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym" przedstawiono modele opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach. Przedmiotowe modele zaprezentowano w kontekście schorzeń układu:

 • oddechowego,
 • krążenia,
 • nerwowego,
 • pokarmowego,
 • kostno - stawowego,
 • naczyniowego,
 • dokrewnego,
 • krwiotwórczego,
 • moczowego,
 • metabolicznego.

Każdy podrozdział opisujący model pielęgnowania w schorzeniach poszczególnych układów, został poprzedzony opisem  patofizjologicznych zmian zachodzących w konkretnych układach. Następnie zaprezentowano opisy przypadków i modele opieki pielęgniarskiej. I tak np. w schorzeniach układu nerwowego przedstawiono model opieki pielęgniarskiej pacjenta z udarem niedokrwiennym, stwardnieniem rozsianym, guzem mózgu, urazem kręgosłupa. Natomiast poszczególne modele prezentują: diagnozy pielęgniarskie, cel opieki, interwencje pielęgniarskie, oczekiwane wyniki opieki. Autorzy publikacji podkreślają, że Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym ściśle połączone są z innymi publikacjami jak: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie oraz Procedury pielęgniarskie.

Na zakończenie publikacji zaprezentowano między innymi:

 1. skale wsparcia społecznego,
 2. klasyfikacje niewydolności mięśnia sercowego,
 3. klasyfikacje dławicy piersiowej,
 4. skalę samooceny umiejętności chorego z cukrzycą,
 5. system oceny ludzi starszych,
 6. geriatryczną skalę oceny depresji,
 7. skalę oceny ryzyka zabiegu operacyjnego chorych po 70. roku życia,
 8. ocenę ryzyka upadków,
 9. skrócony test sprawności umysłowej,
 10. skalę ryzyka rozwoju odleżyn.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).