Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych Lenartowicz

 • szt.
 • 49,20 zł / szt.

Autorzy: Helena Lenartowicz, Maria Kózka

Rok wydania: 2011 Warszawa

Nr wydania: 1 (dodruk)

ISBN13: 9788320043464

Okładka: miękka    Liczba stron: 144

Wymiary: 23,5x16,5x0,8cm    Waga: 0,24
 


Wydanie 2011

Publikacja "Metodologia badań w pielęgniarstwie" w opinii wydawnictwa PZWL to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja w zakresie metodologi badań kierowana do pielęgniarek. Podręcznik składa się z czterech części. Pierwszą poświęcono badaniom naukowym, prezentując ich rodzaje, funkcję oraz strukturę. Opisano rodzaje, istotę i użyteczność badań w pielęgniarstwie. Omówiono także zastosowanie badań naukowych w praktyce pielęgniarskiej. W drugiej części podręcznika zawarto informacje w zakresie koncepcji naukowego badania empirycznego. Trzecią część publikacji stanowią zagadnienia związane z gromadzeniem materiału badawczego w zakresie wyboru metod, technik, narzędzi badawczych, a także zasad przeprowadzania badań. Ostatnią część podręcznika stanowi problematyka dotycząca opracowania materiału badawczego. Autorzy publikacji mają nadzieję, że podręcznik będzie przydatny nie tylko studentom, ale także nauczycielom akademickim w tym promotorom prac dyplomowych.

W publikacji zaprezentowano rodzaje badań naukowych użytecznych w pielęgniarstwie ze względu na:

 • cechy zebranego materiału:
 1. badania ilościowe
 2. badania jakościowe
 • perspektywę czasową:
 1. badania retrospektywne
 2. badania prospektywne
 3. badania ciągłe
 4. badania powtarzalne,
 5. badania przekrojowe
 • warunki badania:
 1. badania w warunkach naturalnych
 2. badania w warunkach sztucznych
 • ze względu na klasyfikację nauki na dyscypliny:
 1. badania podstawowe
 2. badanie stosowane
 3. badanie w działaniu
 4. badanie edukacyjne
 5. badanie indukcyjne.

W kolejnych rozdziałach publikacji zawarto problematykę istotę padań w pielęgniarstwie, teoretyczne modele pielęgniarstwa, etyczne aspekty badań, procesu krytycznej oceny publikacji oraz zastosowania badań naukowych w praktyce zawodowej. W książce zaprezentowano kolejne etapy badania empirycznego, w kontekście badań w obszarze pielęgniarstwa, do których zaliczono: poznanie źródeł informacji naukowej (przegląd piśmiennictwa), skonstruowanie celów prowadzonego badania: poznawczych, praktycznych, teoretycznych oraz doprecyzowanie problemu badawczego. Następnym etapami badań naukowych opisanymi w książce jest: prawidłowe dobranie metod, technik i narzędzi badawczych oraz określenie zbiorowości statystycznej i dobór próby badawczej. Ostatnim etapem badań w pielęgniarstwie opisanym w publikacji jest opracowanie materiału badawczego, do którego zaliczono: uporządkowanie oraz statystycznie opracowanie zebranego materiału, analiza i prezentacja oraz dyskusja i wnioski. W kontekście problematyki opublikowania wyników badania poruszono praktyczne zagadnienia dotyczące struktury opracowania pracy dyplomowej.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).