Leczenie krwią. Podręcznik dla studiów medycznych

  • szt.
  • 32,50 zł / szt.

Redakcja naukowa: Teresa Niechwiadowicz - Czapka, Anna Klimczyk

Rok wydania: 2011 Warszawa

Nr wydania: 1 (dodruk)

ISBN13: 9788320042412

Okładka: miękka    Liczba stron: 107

Wymiary: 23,5x16,5x0,7cm    Waga: 0,22
 


Publikacja „Leczenie krwią” została wydana w 2011 roku. Autorkami są osoby posiadające tytuł magistra pielęgniarstwa i pełniące funkcje instruktora w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Autorki w przedmowie do publikacji wyjaśniają, że została ona skierowana przede wszystkim do pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo oraz uczestników szkoleń specjalizacyjnych oraz podyplomowych. Zawiera podstawowe informacje w zakresie transfuzji krwi, które są objęte programem nauczania w ramach szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz niektórych kursów kwalifikacyjnych. W publikacji  omówiono zasady transfuzji krwi, rodzaje preparatów krwiopochodnych oraz problematykę zapobiegania i leczenia skutków ubocznych po transfuzji krwi. Powyższe zagadnienia przedstawiono także w kontekście roli oraz zdań pielęgniarki i położnej. Sposób i organizację leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami określa rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 19 września 2005 roku z późn. zmianami. Publikacja będzie stanowić uzupełnienie programu obowiązkowych szkoleń pielęgniarek i położnych, które zostały wprowadzone od 2005 roku rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

 

W publikacji zawarto praktyczne informacje w zakresie następującej problematyki:

 

  1. zasad transfuzji krwi w nagłych przypadkach,
  2. wykorzystania krwi własnej chorego do przetoczenia krwi,
  3. zasad podawania preparatów o właściwościach osmotycznych i mechanicznych zbliżonych do naturalnej krwi,
  4. metod pobierania krwi od dawców,
  5. zasad przechowywania i transportu krwi,
  6. „sztucznej krwi”,

Każdy z kilkunastu rozdziałów zakończono pytaniami sprawdzającymi, a terminy i pojęcia zamieszczone w publikacji wyjaśniono w słowniku pojęć tematycznych.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).