Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Krajewska - Kułak

  • szt.
  • 65,90 zł / szt.

Pod redakcją: Anna Kwiatkowska, Elżbieta Krajewska - Kułak, Wenancjusz Panka

Rok wydania Warszawa 2016

Nr wydania: 1

ISBN: 9788320052954

Okładka: miękka    Liczba stron: 290

Wymiary: 16.5x23.5cm    Waga: 0.49kg
 


W publikacji Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie zawarto specyficzne problemy wynikające z komunikacji z chorym dzieckiem oraz chorymi: niedosłyszącymi, niedowidzącymi, starszymi, neurologicznymi, onkologicznymi i umierającymi. Ponadto książka zawiera informacje w zakresie komunikacji interpersonalnej w pielęgnowaniu, z rodziną pacjenta, z własną grupą zawodową oraz w obrębie zespołu terapeutycznego. Z omawianego podręcznika powinni korzystać nie tylko studenci, ale także czynne zawodowo pielęgniarki i położne.

Rozdział czwarty poświęcono komunikacji interpersonalnej w pracy położnej, szczególnie zwracając uwagę na sposób komunikowania się z położnej z rodzina po stracie dziecka (poronienie, urodzenie dziecka martwego).

Niewielu z nas przygotowanych jest na rozmowę i komunikowanie np. z pacjentem onkologicznym, umierającym. Jak nieszczerze muszą brzmieć często wypowiadane przez nas słowa "będzie wszystko dobrze".

W jednym z rozdziałów podjęto problematykę komunikowania się z pacjentem chorym psychicznie opisując następujące zagadnienia w powyższym obszarze:

  • specyficzne uwarunkowania komunikowania się z pacjentem chorym psychiczne,
  • uwarunkowania komunikacji w relacji pielęgniarka - chory psychiczne,
  • techniki komunikowania się,
  • relacje terapeutyczne w przedmiotowej komunikacji,
  • fazy komunikowania terapeutycznego.

Na zakończenie omawiania konkretnych zagadnień zamieszczono pytania sprawdzające. Autorzy publikacji podkreślają, że współczesna profesjonalna pielęgniarka powinna posiadać umiejętność właściwego przekazywania swojej wiedzy, poglądów, emocji, uczuć oraz odpowiedniej interpretacji informacji wynikających z rozmowy i zachowania się pacjenta. Dlatego dla prawidłowego wypełniania obowiązków zawodowych  przez pielęgniarki  niezbędne jest posiadanie umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).