Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej. Repetytorium

  • szt.
  • 90,90 zł / szt.

Autor: Wojciech Gaszyński

Rok wydania: 2010 Warszawa

Nr wydania: 1 - 3dodruk

ISBN13: 9788320041682

Okładka: miękka Liczba stron: 316

Wymiary: 23,5x16,5x2,8cm Waga: 0,51
 


W przedmowie do publikacji Intensywna terapia i wybrane zagadnienia medycyny ratunkowej autor informuje, że w przeciągu ostatnich lat wydano wiele podręczników z zakresu medycyny ratunkowej i katastrof, ale znaczna ich część to tłumaczenia zagranicznych wydawnictw. Niniejszy podręcznik jest oryginalnym polskim podręcznikiem i obejmuje także zagadnienia medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, które nie były poruszane w innych publikacjach. Podręcznik zdaniem autora zawiera wszystkie ważne informacje, których znajomość jest weryfikowana na Lekarskim Egzaminie Państwowym w zakresie intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej. Podręcznik został opracowany w formie repetytorium, przydatnym nie tylko lekarzom, ale także pielęgniarkom.

 

Podręcznik zawiera dwadzieścia rozdziałów. Pierwsze z nich to informacje dotyczące:

 

  1. resuscytacji krążeniowo - oddechowej, od mechanizmów zatrzymania krążenia, wskazań lub przciwwskazań do resuscytacji, powikłań oraz farmakoterapii w resuscytacji, do omówienia przyrządowych metod udrażniania dróg oddechowych,
  2. omówiono także metody elektroterapii w stanach nagłego zagrożenia życia oraz zaprezentowano algorytmy w zaburzeniach czynności serca,
  3. ponadto poruszono zagadnienia w zakresie postępowania w wybranych stanach zagrożenia życia np. udarze mózgu, zaburzeniach świadomości, wstrząsie, oparzeniach.
  4. w kolejnym rozdziale zawarto informacje w zakresie zadań lekarza zespołu ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia w kontekście konkretnych schorzeń czy obrażeń pacjenta.
  5. następnie opisano postępowanie diagnostyczno - lecznicze w szpitalnym oddziale ratunkowym i problematykę zatruć.

Podręcznik zawiera także treści dotyczące postępowania w przypadku ostrych schorzeń ciężarnych, dzieci. Poruszono także zagadnienie podawania środków uspokajających i przeciwbólowych oraz znieczulenia w warunkach pozaszpitalnych. W ostatnich rozdziałach poruszono zagadnienia dotyczące katastrof oraz zdarzeń masowych oraz zabezpieczenia imprez masowych, a także broni biologicznej i bioteroryzmu. Ostatni rozdział to mechanizmy psychospołeczne zachowań naocznych świadków nagłego zdarzenia.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).