Biblioteka położnej - Opieka przedkoncepcyjna Stadnicka

 • szt.
 • 65,90 zł / szt.

Redakcja naukowa: Grażyna Stadnicka

Rok wydania: 2009 Warszawa

Nr wydania: 1

ISBN13: 9788320036473

Okładka: miękka    Liczba stron: 195

Wymiary: 23,5x16,5x1,2cm    Waga: 0,37
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury obowiązkowej dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego dla położnych oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego dla położnych.

W pierwszym rozdziale publikacji Opieka przedkoncepcyjna zaprezentowano zagadnienia dotyczące zdrowia prokreacyjnego kobiety w kontekście wytycznych WHO, przepisów prawnych, bioetyki oraz uwarunkowań kulturowych, a także przedstawiono organizację opieki przedkoncepcyjnej w Polsce. W drugim rozdziale omówiono płodność w różnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych oraz zaprezentowano informacje z zakresu ubocznego wpływu leków, używek na płodność.

W publikacji bardzo szeroko poruszono zagadnienia dotyczące oceny indywidualnej mozliwości zapłodnienia oraz przebiegu ciąży pod kątem miedzy innymi takich czynników jak:

 • masa ciała,
 • wykształcenie,
 • stan cywilny,
 • zachowań żywieniowych,
 • przyjmowania używek,
 • środowiska zamieszkania i pracy zawodowej,
 • poziomu dostępnej opieki zdrowotnej.

Kolejny rozdział to metody regulacji urodzeń: naturalne oraz hormonalne. Czwarty rozdział poświęcono omówieniu oceny indywidualnego ryzyka zapłodnienia i przebiegu ciąż w kontekście: masy ciała, wykształcenia i poziomu kultury, stanu cywilnego oraz stylu życia. Ponadto poruszono zagadnienia związane z niepłodnością. Kolejny rozdział planowanie rodziny z uwzględnieniem czynników ryzyka: choroby współistniejące, zakaźne. Przedostatni rozdział to zagadnienia dotyczące profilaktyki wad rozwojowych oraz chorób dziedzicznych także w kontekście diagnostycznym. Ostatni VII rozdział poświęcono wychowaniu i przygotowaniu do rodzicielstwa.

W jednym z rozdziałów omówiono metody regulacji urodzeń:

 1. termiczne,
 2. owulacyjną,
 3. wielowskaźnikową,
 4. hormonalne.

Wiele zagadnień poruszonych w publikacji odniesiono do regulacji prawnych ogólnoświatowych takich jak: Deklaracja Praw Człowieka, wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju. W powyższym zakresie omówiono prawodawstwo polskie w tym ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego oraz warunkach dopuszczania przerywania ciąży. Po zakończeniu omawiania poszczególnych zagadnień zamieszczono pytania sprawdzające.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).