Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo Wołowicka

  • szt.
  • 99,20 zł / szt.

Redakcja naukowa: Laura Wołowicka, Danuta Dyk

Rok wydania: 2014 Warszawa

Nr wydania: 1 - 6 dodruk

ISBN: 9788320048599

Okładka: miękka    Liczba stron: 582

Wymiary: 23,5x16,5x3,5cm    Waga: 0,92 
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie obowiązkowej literatury dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, a także specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego dla położnych.

 

Osoby tworzące Redakcję naukową publikacji: dr hab. n. med. Danuta Dyk jest współautorką programu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii dla pielęgniarek, natomiast  prof. dr hab. n. med. Laura Wołowicka recenzentem przedmiotowego programu kursu. Dr hab. n. med. Danuta Dyk jest również recenzentem programów kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych resuscytacja krążeniowo - oddechowa (również noworodka) oraz pielęgnowanie pacjenta dorosłego i dziecka wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek. 

 

Mariusz Mielcarek
 

Spis treści:

Część I - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
1. Rys historyczny anestezjologii, intensywnej terapii i pielęgniarstwa anestezjologicznego
2. Przygotowanie chorego do znieczulenia
3. Leki w anestezjologii
4. Znieczulenie ogólne
5. Znieczulenie przewodowe
6. Znieczulenie w chirurgii ogólnej
7. Znieczulenie w neurochirurgii
8. Znieczulenie w położnictwie i ginekologii
9. Znieczulenie porodu
10. Znieczulenie w ortopedii i chirurgii urazowej
11. Znieczulenie w laryngologii i chirurgii twarzowo--szczękowej
12. Znieczulenie w okulistyce
13. Znieczulenie u dzieci
14. Znieczulanie chorych w wieku podeszłym
15. Znieczulenie w endokrynologii
16. Znieczulenie w urologii. Znieczulenie do przeszczepienia nerki i trzustki
17. Znieczulenie w chirurgii jednego dnia - znieczulenie ambulatoryjne
18. Bezpieczeństwo znieczulenia
19. Powikłania znieczulenia ogólnego i przewodowego
20. Opieka pooperacyjna na oddziale wybudzeń
INTENSYWNA TERAPIA
1. Ostra niewydolność oddechowa
2. Wentylacja mechaniczna
3. Wstrząs
4. Stany nieprzytomności — śpiączki
5. Obrażenia
6. Ostre zespoły brzuszne
7. Ostra niewydolność nerek i wątroby
8. Sepsa
9. Choroby nerwowo-mięśniowe — zagadnienia wybrane
10. Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia
11. Śmierć mózgu. Opieka nad dawcą narządów
12. Ból i jego leczenie
13. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych

CZĘŚĆ II - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNA OPIEKA

PIELĘGNIARSKA PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ
1. Proces pielęgnowania
2. Zmiany świadomości i sedacja
3. Monitorowanie hemodynamiczne
4. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym (żylnym i tętniczym)
5. Przetaczanie płynów infuzyjnych
6. Wsparcie żywieniowe
7. Przedłużone unieruchomienie i usprawnianie chorego
8. Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE
1. Pacjent na bloku operacyjnym
2. Technika w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej
3. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów w chirurgii ogólnej
4. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów neurochirurgicznych
5. Opieka nad pacjentem znieczulanym w ortopedii i chirurgii urazowej
6. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów w laryngologii i chirurgii szczękowej
7. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów endokrynologicznych
8. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów urologicznych i do przeszczepienia nerek
9. Opieka nad pacjentką znieczulaną do zabiegów ginekologicznych i położniczych
10. Opieka nad dzieckiem znieczulanym
11. Opieka nad znieczulanym pacjentem w wieku podeszłym
INTENSYWNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA
1. Pielęgnowanie chorego z obrażeniami wielonarządowymi
2. Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową
3. Pielęgnowanie chorego we wstrząsie
4. Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia
5. Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego
6. Pielęgnowanie pacjenta w chorobach układu nerwowo-mięśniowego
7. Pielęgnowanie pacjenta w chorobach przewodu pokarmowego
8. Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością nerek
9. Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).