Kompendium pielęgniarstwa Huber

  • szt.
  • 82,50 zł / szt.

Autorzy: Andreas Huber, Barbara Karasek- Kreutzinger, Ursula Jobin- Howald

Redaktor naukowy: Aleksander Sturm, Felix Largiader, Otto Wicki

Rok wydania: 1995 Lublin 

Nr wydania: 1 - 5 dodruk (Warszawa 2015)

ISBN: 9798320047400

Wymiary: 19,8x12,2x2,5cm    Waga: 0,51 
 


Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury dla specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek.

Autorzy w przedmowie do Kompendium pielęgniarstwa informują, że celem publikacji jest przedstawienie czytelnikom praktycznych i technicznych problemów pielęgnowania chorych. Podkreślają, że Kompendium pielęgniarstwa jest przeznaczone do codziennego użytku przez osoby zajmujące sie profesjonalną pielęgnacją chorych. Temu ma służyć, praktyczny opis wykonywanych czynności pielęgnacyjnych, natomiast teoretyczne zagadnienia przedstawiono w zakresie, w jakim są potrzebne w codziennej praktyce.

 

Układ poszczególnych rozdziałów Kompendium pielęgniarstwa ma pobudzać do zrozumienia zasad związanych z postępowaniem pielęgnacyjnym, do wyciągania wniosków oraz indywidualnego działania. W odnalezieniu potrzebnej informacji służyć ma uporządkowanie alfabetyczne poszczególnych rozdziałów. Redaktorzy naukowi publikacji podkreślają również, że istnieje wiele metod i sposobów postępowania pielęgniarskiego. Natomiast w Kompendium pielęgniarstwa "świadomie wybrano i zaprezentowano z licznych możliwości postępowania te, które sprawdziły się w codziennej praktyce".

W podręczniku zaprezentowano poszczególne procedury pielęgniarskie według poniższego schematu:

  1. zaprezentowano cel,
  2. uwagi natury ogólnej,
  3. etap przygotowania,
  4. przeprowadzenie danej procedury,
  5. zakończenie,
  6. uwagi,
  7. powikłania.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).