Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów studiów pielęgniarskich

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wydawnictwo Czelej
  • 38,50 zł

Pod redakcją: Irena Wrońska, Janusz Mariański

Rok wydania: 2002 Lublin

Nr wydania: 1

ISBN: 83-88063-88-X

Okładka: miękka    Liczba stron: 256

Wymiary: 23,5x16x1,3cm    Waga: 0,41


Koszt wysyłki tej książki Pocztą Polską:

- 16.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem,

- 19.00 zł - w przypadku zapłaty za zamówienie przy odbiorze.

Bezpłatna wysyłka przy zamówieniach powyżej 250 zł w przypadku opłaty za zamówienie przez płatności.pl lub przelewem, powyżej 300 zł w przypadku opłaty za zamówienie przy odbiorze.


 

Uwaga! Publikacja została zamieszczona w wykazie literatury obowiązkowej w bloku ogólnozawodowym specjalizacji pielęgniarek i położnych oraz w wykazie literatury obowiązkowej specjalizacji w dziedzinie organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i onkologicznego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

 

W pierwszym rozdziale książki Etyka w pracy pielęgniarskiej autorzy prezentują etykę jako naukę filozoficzną oraz wynikające z niej podstawy etyki pielęgniarskiej. W kolejnej części publikacji omówiono w kontekście psychospołecznym człowieka jako podmiot moralności. W rozdziale z Historii Pielęgniarstwa zaprezentowano pielęgniarstwo w przekroju historycznym w ujęciu poprzez pryzmat wartości moralnych, które w poszczególnych epokach historycznych rzutowały na charakter opieki nad zdrowym i chorym człowiekiem. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono etykę ogólną i szczegółową pielęgniarstwa w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dylematów etycznych osób wykonujących zawód pielęgniarki. W ostatniej części publikacji poświęconym Kodeksowi Etyki Zawodowej Pielęgniarek zaprezentowano funkcje, historię Kodeksu. Przytoczono treść polskiego Kodeksu i Kodeksu Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.

W publikacji szczegółowo omówiono:

  1. Kodeks Międzynarodowej Rady Pielęgniarek,
  2. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej,
  3. Prawa pacjenta w kontekście Kodeksu etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej,
  4. Historię kodeksów etycznych w pielęgniarstwie.

Na zakończenie każdego omawianego zagadnienia zamieszczono pytania sprawdzające oraz spis piśmiennictwa.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).