Deutsch für Krankenpflege und Hebammenkunde Ganczar

  • szt.
  • 107,50 zł / szt.

Autorzy: Maciej Ganczar, Barbara Rogowska

Rok wydania: 2010

Nr wydania: 1

ISBN13: 9788320040296

Okładka: miękka    Liczba stron: 272

Wymiary: 23x18,5x1,7cm    Waga: 0,51 
 


 

  1. Podręcznik Deutsch für Krankepflege und Hebammenkunde Język niemiecki dla pielęgniarstwa i położnictwa składa się z VI rozdziałów. Poszczególne rozdziały prezentują wybrane zagadnienia, których przyswojenie przez uczącego się języka niemieckiego jest bardzo pomocne w zakresie opanowania odpowiedniego poziomu umiejętności językowych niezbędnych do wykonywania zawodu położnej i pielęgniarki. Podręcznik zawiera bogate słownictwo zawodowe dotyczące pielęgniarstwa i położnictwa. Dlatego autorzy w przedmowie do omawianej publikacji wyrażają pogląd, że będzie ona przydatna dla pielęgniarek i położnych, które zamierzają wykonywać zawód w krajach niemieckojęzycznych.
  2. Książka Deutsch für Krankepflege und Hebammenkunde Język niemiecki dla pielęgniarstwa i położnictwa została wydana w 2010 roku. Podręcznik przewidziany jest dla osób posługujących się językiem niemieckim na poziomie A2 - B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Podręcznik zawiera oprócz słownictwa używanego w codziennych sytuacjach także słownictwo specjalistyczne przydatne w codziennej pracy zawodowej osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz położnej. Do publikacji załączono płytę CD, na której zamieszczono teksty pomocne w praktycznym przyswojeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz prawidłowej wymowy w języku niemieckim.
  3. Na zakończenie poszczególnych rozdziałów, poświęconych słownictwu oraz zwrotom w konkretnych sytuacjach zdrowotnych oraz odzwierciedlających praktyczną działalność zakładu opieki zdrowotnej zamieszczono wolne miejsce na pisemną wypowiedź użytkownika podręcznika, która powinna zawierać konkretne słowa lub zwroty oraz krzyżówkę do rozwiązania.

Mariusz Mielcarek

 

Zastrzega się, że materiały publikowane na stronach internetowych Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w zakresie opisów książek, skanów i zdjęć okładek, objęte są prawem autorskim WortalMed Mariusz Mielcarek. Zabrania się bez zgody WortalMed Mariusz Mielcarek ich wykorzystywania niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).