Stany nagłe

W podręczniku omówione nagłe sytuacje, mogące zagrozić zdrowiu, a nawet życiu rodzącej i jej dziecka. Poszczególne rozdziały zawierają m.in....
Biblioteka położnej - Stany nagłe w okresie okołoporodowym Boyle

Biblioteka położnej - Stany nagłe w okre...

61,40 zł
Do koszyka