Rosyjski

Russkij jazyk w miedicinie Hajczuk

Russkij jazyk w miedicinie Hajczuk

Podręcznik Język rosyjski w medycynie jest kierowany do studentów wydziałów lekarskich i stmatologii. Liczne rysunki i tabele w opini autora podręcznika są pomocne w zrozumieniu prezentowanych treści. Do publikacji załączono płytę CD, ktora umożliwia ćwiczenie prawidłowej wymowy poprzez przesłuchiwanie tekstów nagranych przez rosyjskich lektorów. Dialogi zawarte w książce mają charakter rozmowy fachowej o treści medycznej związanej z pracą i praktyką lekarza. Autor podręcznika w przedmowie informuje, że teksty prezentowane w publikacji zostały wybrane z najnowszych źródeł literatury medycznej. Książka w ostatniej części zawiera słownik rosyjsko - polski....

90,90 zł