Przedkoncepcja

Biblioteka położnej - Opieka przedkoncepcyjna Stadnicka

Biblioteka położnej - Opieka przedkoncepcyjna Stadnicka

Współautorkami publikacji Opieka przedkoncepcyjna są położne - wykładowcy Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz położna środowiskowo - rodzinna a także pielęgniarka. Redaktor naukowy publikacji we wstępie wyjaśnia, że opiekę przedkoncepcyjną należy rozumieć jako promocję zdrowia, której celem jest utrzymanie optymalnych warunków zdrowia w okresie przed zapłodnieniem, w trakcie i bezpośrednio po zapłodnieniu. Opieka ta redukuje występowanie wad wrodzonych, porodów patologicznych, które są najczęstszą przyczyną umieralności okołoporodowej noworodków. We wstępie wyrażono również opinię, że na wiedzę z zakresu opieki przedkoncepcyjnej jest duże zapotrzebowanie i ten fakt stanowi wyzwanie dla gupy zawodowej położnych....

65,90 zł