Położnictwo

Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia obowiązujące regulacje prawne związane z wykonywaniem zawodu położnej. Autorka podaje konkretne ...
Położna w systemie prawnym

Położna w systemie prawnym

38,00 zł
Do koszyka