Położnictwo

Szkoła rodzenia Ćwiek

Szkoła rodzenia Ćwiek

Poradnik autorstwa dr Doroty Ćwiek, położnej z wieloletnim doświadczeniem, jest niezwykłą skarbnicą wiedzy na temat porodu i pierwszych dni po porodzie. W książce omówione są tematy zazwyczaj poruszane podczas zajęć szkół rodzenia tj. przygotowanie do porodu. Przyszli rodzice znajdą w nim dużą liczbę ilustracji i niezliczoną ilość praktycznych porad....

49,20 zł
Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osobami niepełnosprawnymi. W publikacji zebrano wiedzę na temat opieki nad pacjentką niepełnosprawną w ciąży, w trakcie porodu i w połogu. W kolejnych rozdziałach tej książki przedstawiono definicję niepełnosprawności oraz jej szczegółowe omówienie w zależności od rodzaju. Odbiorcami książki będą studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunku położnictwo i pielęgniarstwo, położne i pielęgniarki, studenci wydziałów lekarskich, ginekolodzy i położnicy, lekarze rodzinni i poz, rehabilitanci....

49,20 zł
Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z

III uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych....

57,50 zł
49,99 zł
Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z (wydanie uaktualnione)

Szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecane od A do Z (wydanie uaktualnione)

III uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych....

57,50 zł
Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Opieka położnej w ginekologii i onkologii ginekologicznej

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki,  standardy krajowe i europejskie oraz wiadomości z dziedziny ginekologii i onkologii, a także opis zadań, które położna realizuje w swojej codziennej pracy zawodowej. W książce omówiono takie zagadnienia jak:-Nadzór nad zdrowiem kobiet w różnych okresach życia-Diagnostyka  i leczenie chorób układu płciowego i piersi-Udział położnej w opiece paliatywnejCennym dodatkiem jest rozdział dotyczący zadań położnej w leczeniu uzupełniającym oraz systemowym w onkologii ginekologicznej i raku piersi. W publikacji przedstawiono również indywidulane karty opieki prowadzone przez położne.Lektura z pewnością zainteresuje studentów kierunku położnictwa I i II stopnia, położne i pielęgniarki doszkalające się zawodowo oraz pracujące w oddziałach ginekologicznych, onkologicznych, POZ, a także położne środowiskowe....

74,20 zł
Położnictwo ćwiczenia Troszyński

Położnictwo ćwiczenia Troszyński

Trzecie uaktualnione i unowocześnione wydanie znanego i cenionego podręcznika dla studentów medycyny, położnych i uczących się zawodu lekarzy. Książka od kilkunastu lat stanowi podstawową pomoc w zdobywaniu wiedzy praktycznej z prowadzenia porodu. Nowe rekomendacje, wątpliwości dotyczące cięcia cesarskiego, trafna ocena sytuacji położniczej, wybór właściwego postępowania, aktualne aneksy, liczne ilustracje, tabele i zestawienia. ...

82,50 zł
Biblioteka położnej - Psychologia w położnictwie i ginekologii Makara - Studzińska

Biblioteka położnej - Psychologia w położnictwie i ginekologii Makara - Studzińska

Współautorkami publikacji Psychologia w położnictwie i ginekologii jest siedem położnych, jedna pielęgniarka, dwóch psychologów oraz jeden lekarz. Położne to wykładowcy Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych, Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W przedmowie podkreślono, że głównym powodem wydania niniejszej publikacji był brak w literaturze polskiej tego typu opracowań. Ponadto redaktor naukowa we wstępie zauważa, że współcześnie kształcenie położnych powinno obejmować także przygotowanie do pracy z pacjentami, współpracownikami a także "wyposażyć położne w umiejętności doboru włąściwych dla danej sytuacji strategii wali ze stersem". W opinii autorów publikacji, zawiera ona obszerny przegląd problematyki związanej z działaniami zwodowymi położnych oraz problemów na które napotykają w codziennej zawodowej rzeczywistości....

82,50 zł
Alternatywne metody opieki okołoporodowej

Alternatywne metody opieki okołoporodowej

W tym tomie Biblioteka Położnej omówiono m. in. nowe techniki porodowe (poród w pozycjach wertykalnych, poród w wodzie i in.), alternatywne miejsce porodu (np. w domu), szkołę rodzenia, psychoprofilaktykę porodową, metody łagodzenia bólu porodowego. Ostatni rozdział podręcznika stanowi zapoznanie czytelników z założeniami polskiego standardu opieki okołoporodowej w praktyce zawodowej położnej....

82,50 zł
Biblioteka położnej - Praktyka zawodowa

Biblioteka położnej - Praktyka zawodowa

Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Jej treści tej są zgodne ze współczesnym rozumieniem opieki położniczej, uzasadnionym praktyką i potwierdzonym w badaniach naukowych. Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. Możliwości ukazane w książce pozwalają położnej pracującej w środowisku  rozwinąć swe umiejętności zawodowe i w pełni się usamodzielnić....

82,50 zł
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Łepecka- Klusek

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii Łepecka- Klusek

Wydanie podręcznika z 2010 roku Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii to wydanie uaktualnione publikacji z 2003 roku. Autorzy podręcznika podkreślają, że obecne wydanie jest wzbogacone o nowe treści wynikające z rozwoju nauk medycznych oraz opracowaniem i przyjęciem nowych standardów postępowania nad matką i dzieckiem. Publikacja składa się z VII rozdziałów. Każdy z nich został poprzedzony prezentacją celów operacyjnych rozdziału oraz zakończony ćwiczeniami sprawdzającymi. W podręczniku zamieszczono około 100 ilustracji, które są bardzo pomocne w przyswojeniu prezentowanych zagadnień....

84,70 zł
Biblioteka położnej - Prowadzenie porodu Chapman, Charles

Biblioteka położnej - Prowadzenie porodu Chapman, Charles

W informacji dotyczącej autorów publikacji dowiadujemy się, że Vicky Chapman to angielska położna, która w swojej pracy zawodowej najbardziej interesuje się porodem fizjologicznym, metodami prowadzenia porodu oraz wpływem zastosowanych metod na doświadczenia kobiet rodzących. Natomiast Cathy Charles to także położna z Wielkiej Brytanii, która ma uprawnienia do przyjmowania porodów z zastosowaniem próżniociągu położniczego. Jest także wykładowcą oraz autorką publikacji w zakresie przyjmowania porodów. Obie autorki zajmują sie porodami w immersji wodnej i porodami w domu. Współautorkami publikacji są położne oraz pielęgniarz pracujący na oddziale intensywnej terapii....

124,20 zł