Położnictwo

Z każdym rodzajem niepełnosprawności wiąże się aspekt psychologiczny, a w nim zarówno mechanizmy zależności, jak i komunikacja z osob...
Opieka położnicza nad pacjentkami niepełnosprawnymi

Opieka położnicza nad pacjentkami niepeł...

36,53 zł
Do koszyka